dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Pavel Veselý

Je absolvent VŠB Ostrava. Od roku 1975 až do roku 1993 pracoval v úseku výzkumu v tehdejší Vývojové základně uranového průmyslu - Ústavu jaderných paliv v Praze. Výzkumné práce byly např. zaměřeny do oblastí testování komponent paliva, vývoje experimentálního paliva pro reaktor LR-O ÚJV Řež, vývoje transportních kontejnerů pro transport RAO. V poslední fázi společně s pracovišti ÚJV Řež v rámci mezinárodní spolupráce s ruskými organizacemi do oblastí zdokonalování paliva VVER. Od roku 1993 do roku 2000 byl vedoucím oddělení jaderného paliva a RAO na ČEZ, a. s., kde mimo jiné řídil kontrakt na zavedení nového paliva pro EDU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku