dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Rudolf Vespalec

Je absolventem FTJF ČVUT Praha. V letech 1963 až 1980 pracoval v laboratoři výzkumného reaktoru ŠR-O, kde se zabýval především aplikacemi dozimetrie reaktorového záření při výzkumu a ověřování stínění a při radiačním testování materiálů. V září 1980 nastoupil do JE Dukovany. Před spuštěním elektrárny a v prvních fázích provozu se významně podílel na zpracování normativně bezpečnostní a provozní dokumentace. V současné době je vedoucím odboru reaktorové fyziky, který komplexně zajišťuje problematiku vnitřního palivového cyklu JE. Od roku 1997 je prezidentem České nukleární společnosti.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku