dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Bohumil Vincenc

Absolvoval energetický institut v Moskvě, kde studium ukončil v roce 1958. V roce 1979 byl jako ředitel Jihomoravské elektrárny k.p. Hodonín zmocněn Generálním ředitelem pro přípravu a provoz JE Dukovany. V roce 1980 se stal ředitelem závodu pro přípravu provozu a kádrů jaderných výroben ČEZ. Ředitelem JE Dukovany k.p. se stal v roce 1981 a v této funkci působil až do roku 1987.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku