dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Vlček

Absolvent fakulty elektro VUT. Po ukončení VŠ v r. 1978 nastoupil do Jaderné elektrárny Dukovany. Na spouštění a stabilizaci provozu EDU se podílel na ve funkcích vedoucího bloku a později směnového inženýra. Zkušenosti s provozem bloků EDU a s řízením kolektivu pracovníků uplatňuje od r. 1993 ve funkci Vedoucího provozu EDU. Má významný podíl na zavádění mezinárodních standardů a zlepšování technické i bezpečnostní úrovně provozování EDU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku