dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Helena Zatlkajová

Absolventka EF SVŠT Bratislava, špecializácia jadrová energetika. V r. 1982 nastúpila do VÚJE v Trnave. Pracovala na rozboroch udalostí v prevádzke JE Bohunice a Dukovany a na analýzach udalostí na zahraničných JE. Od r. 1995 pracuje na ÚJD SR v Kontrolnom a krízovom centre ako expert pre reaktorovú bezpečnosť a inšpektorka pre oblasť havarijnej pripravenosti.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku