dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jan Zdebor

Absolvent VŠSE v Plzni. Do ŠKODA a. s. nastoupil v roce 1975, a to do závodu Výstavba jaderných elektráren, útvar Konstrukce, oddělení Regulační mechanizmy. V letech 1975 - 1987 pracoval jako konstruktér, 1987 - 1997 jako vedoucí konstrukčního oddělení Regulační mechanizmy. Od roku 1997 pracoval jako Manažer projektu pohonů regulačních orgánů a dalších vybraných zařízení reaktorů VVER. V současnosti je technickým ředitelem Škoda JS a. s.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku