dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Zeman

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Od roku 1962 pracoval na FJFI na katedře užité jaderné fyziky. Od roku 1982 pracuje jako docent na téže fakultě. Po celou dobu působení na FJFI zajišťuje výuku posluchačů v oboru jaderné inženýrství, zaměření teorie a technika jaderných reaktorů. Od roku 1991 pracuje na katedře jaderných reaktorů FJFI. Podílí se na přípravě personálu pro jaderná zařízení na školním reaktoru VR-1 na FJFI.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku