dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Marta Žiaková

Absolventka EF SVŠT v r. 1979. Od r. 1984 pracuje vo VÚJE Trnava v oblasti príprava personálu JE. V r. 1984-1991 pracovala ako výcvikový inžinier so zameraním na PO. Od r. 1992 bola vedúcou referátu medzinárodnej spolupráce v ŠVS. Od r. 1995 je vedúcou odb. teoretickej prípravy personálu JE. Je manažérkou projektu pre implementáciu systematického prístupu ku školeniu (SAT) do prípravy personálu.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku