sekce mladých


ženy v jádře


Evropská nukleární
společnost


Slovenská nukleární
společnost

 
Kontakty
Sídlo ČNS:
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

Prezident
Ing. Daneš Burket, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130, 250 68 Řež
tel: 266 172 539
danes.burket@cvrez.cz

Viceprezident pro věci organizační
Ing. Václav Hanus
tel: 602 154 788
hanusvac@outlook.cz

Viceprezident pro věci ekonomické
Mgr. Vlastimil Koubek
ČEZ, a. s.
JE Dukovany, 675 50 Dukovany
tel: 561 104 660
vlastimil.koubek@cez.cz

Viceprezident pro věci zahraniční
Ing. Jiří Duspiva
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Řež
tel: 266 173 572
jiri.duspiva@ujv.cz

Viceprezident pro věci programové
RNDr. Miroslav Kawalec
VÍTKOVICE ÚAM a.s.
Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice
tel: 595 953 527, 602 537 779
miroslav.kawalec@seznam.cz

  Členové výboru:

Ing. Larisa Dubská
NUVIA a.s.
tel: 568 409 887,
larisa.dubska@nuvia.cz

Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno
tel: 541 146 233,
katovsky@feec.vutbr.cz

Ing. Zdeněk Kříž
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel: 266 173 428,
zdenek.kriz@cvrez.cz

Ing. Zdenka Pávková
ČEZ, a. s.
tel: 381 103 932,
zdenka.pavkova@cez.cz

Ing. Ondřej Zlámal
ČEZ, a. s.
tel: 606 312 252,
ondrej.zlamal@cez.cz

Ing. Václav Železný
Fakulta strojní ČVUT v Praze
tel: 224 352 729,
vaclav.zelezny@fs.cvut.cz

Členové revizní komise:

Ing. Radek Svoboda, Ph.D. - předseda
ČEZ, a. s.
tel: 381 104 205,
radek.svoboda@cez.cz

Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
tel: 221 912 388,
dusan.kobylka@fjfi.cvut.cz

Ing. Michal Kovač
ČEZ, a. s.
michal.kovac@cez.cz