zvětšit foto
 
Seminář ČSVTS a ČNS "Radioaktivní odpady, problém politický"

V pondělí 11. listopadu 2002 hostil Dům techniky na Novotného lávce seminář o radioaktivních odpadech, pořádaný pod záštitou Českého svazu vědecko-technických společností a České nukleární společnosti.

Zajímavé téma přilákalo spoustu zájemců z různých oborů jádra: z provozovaných jaderných zařízení, vědy, škol, správních a kontrolních orgánů. Seminář se zabýval způsoby nakládání s RaO, koncepcí jejich skladování v současné době a ukládání v budoucnu, regulací uvádění RaO do životního prostředí, postojem veřejnosti k této problematice.

Úvodní slovo patřilo prezidentovi ČNS ing. Václavovi Hanusovi, který přivítal účastníky semináře a předestřel, jak moc je daná problematika zajímavá pro odborníky i laickou veřejnost. Ne náhodou je v názvu semináře označena za „problém politický".

Další tři příspěvky byly věnovány odstraňování vyřazených požárních hlásičů na EDU s obsahem radioaktivního Am-241 (ing. Svozil), odpadovému hospodářství Ústavu jaderného výzkumu v Řeži s prezentací nabídky jeho servisu pro veřejnost (ing. Podlaha) a koncepci nakládání s RaO na JE Temelín (ing. Šímek).

Zástupce ředitele Inspektorátu pro ionizující záření Českého metrologického institutu ing. Jiří Šuráň mluvil nejen o konkrétních způsobech měření prováděných při uvádění odpadů z jaderných zařízení do životního prostředí, ale uvedl velice zajímavé komplexní porovnání odpadů z jaderných a uhelných elektráren.
Mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany ing. Petr Spilka prezentoval, jak je odpadová problematika vnímána veřejností. O zadní části palivového cyklu v ČEZ, a. s., hovořil ing. Příman. Na závěr programu podal ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů ing. Vítězslav Duda shrnutí o celkové koncepci nakládání s RaO v České republice.

V závěrečné diskusi vystoupil ing. Klicpera s poněkud kontroversním příspěvkem o vojenském využití ochuzeného uranu.

Všechny příspěvky semináře budou k dispozici v připravovaném sborníku.

Larisa Dubská