Diplomové práce oceněné Českou nukleární společností za rok 2002

5. prosince 2002 byly na VUT v Brně během Mikulášského setkání sekce mladých vyhodnoceny nejlepší diplomové práce oceněné Českou nukleární společností za rok 2002.

Pořadí:

1. Ladislav Vyskočil
Analýza teplotního a rychlostního pole na vstupu do aktivní zóny reaktoru VVER-100
FS-ČVUT

2. Josef Káňa
Modelování vibrací rekombinátoru vodíku kontejnmentu elektrárny buzeného podlahovými spektry odezvy
FAV-ZČU.

3. Pavel Frajtág
Výpočetní stanovení podmínek ozařování sondou Choucca
FJFI-ČVUT