zvětšit foto
 
Zhodnocení výstavby a spouštění jaderné elektrárny Temelín

Konference proběhla v Srní na Šumavě ve dnech 11.12. - 13.12. 2002. Byla organizována Českou nukleární společností pod záštitou ČEZ, a.s. HOCHTIEF VSB a.s. a Škoda Praha a.s. Bylo předneseno 32 referátů pro cca 165 delegátů. Vesměs se jednalo o přehledové referáty hlavních účastníků výstavby hodnotící jejich účast na výstavbě a spouštění elektrárny. Konferenci otevřel svým vystoupením RNDr. Jiří Hanzlíček za ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ve svém vystoupení se mimo jiné zmínil o nutnosti zamyslet se nad výstavbou nových jaderných zdrojů při tvorbě nové energetické politiky ČR. Ing. František Hezoučký, první místopředseda představenstva ČEZ, a.s., zhodnotil ve svém nosném referátu celou historii výstavby, pozitivní i negativní vlivy na výstavbu a spouštění. Stejně tak učinila i předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová z pohledu státního dozoru. V následujících referátech vystoupili zástupci generálních dodavatelů, finalistů a dalších organizací, včetně VÚJE Trnava, ÚJV Řež, Energoprojektu, Skupiny ruských specialistů, firmy Westinghouse a Vědeckého vedení spouštění. Poslední den konference prezentoval zástupce provozovatele ETE, Ing. Miroslav Vilím výborné výsledky dosavadního zkušebního provozu prvního bloku elektrárny. Na závěr konference vystoupili akademik profesor Jaroslav Němec a exministr průmyslu a obchodu Ing. Miroslav Grégr s velmi zásadními referáty.

Z konference bude vydán sborník, kde budou k dispozici všechny přednesené referáty, včetně fotodokumentace z konference.

Václav Hanus