Experti MAAE prověřili již podvacáté Temelín

Od 3. do 7. února proběhla v Jaderné elektrárně Temelín v pořadí již dvacátá prověrka Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Tentokrát byla expertní mise zaměřena na ocenění seismického rizika lokality elektrárny.

Tým expertů nyní zpracuje závěrečnou zprávu ve které zazní hodnocení kontroly a případná doporučení MAAE pro kontrolovanou oblast. Na konečné hodnocení celé expertní prověrky si tak bude muset Temelín počkat ještě několik dalších týdnů.

Ve svém předběžném hodnocení experti ocenili, že česká strana má detailní znalost lokality z hlediska geologie, tak jak je předpokládáno pro jaderné elektrárny. Ocenili, že geomorfologická studie doporučená MAAE v roce 1990 byla zpracována na nejvyšší současné úrovni vědy a techniky. Geofyzikální profily a zlomy byly přezkoumány s cílem znovu si ověřit zda nějaké specifické geologické struktury mají být považovány za nebezpečné a zjistit jejich možnou aktivitu. Experti konstatovali nízkou míru této aktivity. V této velice seismologicky klidné zóně kolem JE Temelín experti považují seismickou úroveň podle MAAE bezpečnostních návodů (SL2) z roku 1991 i 2001 za odpovídající.

V okolí JE Temelín byla instalována lokální seismická monitorovací síť, tak jak bylo doporučeno prověrkou MAAE v roce 1990. Výsledky měření této sítě od roku 1991 jsou potvrzením, že lokalita je mimořádně klidná zvláště téměř žádná aktivita nebyla zjištěna podél Hlubockého zlomu. Experti MAAE se těmito závěry české strany ztotožnili. V rámci své předběžné zprávy vydali členové mise několik užitečných doporučení v oblasti uspořádání dat, porovnání výpočtových modelů, provozu monitorovací sítě atd.

Zdroj: Intranet UJE