Nejlevnějším velkým zdrojem elektřiny zůstávají Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je v současné době nejlevnějším výrobcem elektřiny v ČR a patří i mezi nejlevnější jaderné zdroje v Evropě. Do měrných nákladů na výrobu elektřiny se v jaderných elektrárnách, na rozdíl od mnoha jiných zdrojů a průmyslové sféry, zahrnují všechny externality (vnější a budoucí náklady).

Jsou to odvody na vytváření rezervy na vyřazování elektrárny z provozu, na skladování použitého jaderného paliva a na jaderný účet pro likvidaci radioaktivních odpadů

Těmito položkami se vytváří dostatečné zdroje pro řešení konce palivového cyklu i konce (likvidace) vlastní elektrárny. Takový přístup, který pochopitelně zatěžuje náklady na výrobu elektřiny bohužel zatím v řadě průmyslových odvětví neexistuje. Plánuje se i zefektivnění technické účinnosti s významný ekonomickým přínosem.

Skutečná dlouhodobá ekonomická efektivnost těchto kroků závisí nejen na efektivnosti české energetiky, jejích zaměstnanců, dodavatelů, ale podstatně závisí i na podmínkách domácího a evropského trhu s energiemi.

Zdroj:
www.cez.cz, Petr Spilka