Informace k postupu energetického spouštění ETE - 17.2.2003

Na druhém bloku pokračují další zkoušky energetického spouštění etapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 75%. Byly dokončeny fyzikální testy předepsané pro tuto etapu.

O víkendu úspěšně proběhla úvodní dynamická zkouška - výpadek jednoho ze dvou pracujících turbonapájecích čerpadel. Blok dynamických zkoušek bude pokračovat ještě v následujících dnech. V jejich průběhu budou prováděny změny výkonu reaktoru, které budou odpovídat požadavkům dalších plánovaných zkoušek. Ostatní systémy elektrárny pracují podle režimu obou bloků.

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 17. 2. 2003 v 9:00 hodin:
· blok je v provozním režimu 1 - výkonový stav
· výkon reaktoru 75 %
· výkon turbogenerátoru - 700 MWe
· výroba elektřiny od začátku roku: 374.364 MWh

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 17. 2. 2003 v 9:00 hodin:
· na bloku pokračuje podle harmonogramu práce plánovaná garanční revize, která byla zahájena 31. ledna 2003 a v jejím průběhu bude provedena i výměna 1/4 paliva v reaktoru (42 palivových souborů).

Zdroj: Intranet ETE, Milan Nebesář