Perspektivy jaderné energetiky

Světová rada pro energii se sídlem v Londýně, zveřejnila dva scénáře světové výroby a spotřeby energie v roce 2050. Počet obyvatel naší planety se podle statistik OSN zvýší z dnešních šesti na devět miliard. Scénář udržitelného rozvoje dává zelenou především jaderné energetice a obnovitelným zdrojům energie

Většina nových obyvatel planety bude žít v rozvojových zemích, jejichž spotřeba energie roste a poroste ročně od pěti do deseti procent - na rozdíl od průmyslových zemí, kde se roční přírůstek má pohybovat mezi jedním až dvěma procenty. Světová výroba i spotřeba energie do roku 2050 tedy vzroste zhruba o polovinu proti dnešku, což přinese lidstvu nemalé problémy.

Za největší nebezpečí pro svět v příštích desetiletích se považují tzv. skleníkové plyny způsobující oteplování klimatu. Především proto experti říkají, že nemá-li být život na naší planetě ohrožen musí dojít k novému energetickému mixu. V této souvislosti Světová rada pro energii vypracovala dva scénáře možného vývoje v příštích padesáti letech:

1. V prvním by výroba energie měla mít zhruba stejnou skladbu jako dnes, což by prý vedlo ke katastrofě, neboť by nadměrná produkce skleníkových plynů způsobila neúnosné oteplení planety.

2. Druhý umožňuje trvale udržitelný rozvoj, a proto předpokládá zmenšení podílu energie vyráběné z uhlí, ropy a zemního plynu, a zvětšení podílu energie z jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů - vodní a větrné elektrárny, biomasa atd.

Nové perspektivy se tak otvírají nejen před větrnými elektrárnami, ale i před jadernou energií, která se nepodílí na oteplování planety. Do roku 2050 by se měla podle druhého scénáře Světové rady pro energii produkce elektřiny z jaderných elektráren zvýšit proti dnešku o 150 procent. Experti předvídají, že v příštích desetiletích se značně zvýší zejména výstavba menších jaderných elektráren, které ladí se stále liberálnějším trhem elektřiny v průmyslových zemích.

A řada z 31 zemí, které už mají jaderné elektrárny již v této souvislosti dělá úvodní kroky. V Evropě první krok udělalo Finsko, jehož parlament loni 24. května schválil vládní návrh na výstavbu pátého jaderného reaktoru. V Japonsku ani v Číně se výstavba nových jaderných elektráren nikdy nepřerušila. Také Spojené státy po delší přestávce uvažují o výstavbě nových jaderných elektráren.

Zdroj:
www.ceskaenergetika.com