ČEZ investoval do ekologie nejvíce v ČR

ČEZ, a. s., od svého vzniku investoval do ekologických programů přibližně 50 miliard korun, což je jednoznačně nejvíce ze všech ekonomických subjektů v České republice. Díky těmto investicím jsou naše tepelné elektrárny kompletně odsířeny a splňují - stejně jako zdroje vodní a jaderné - ty nejpřísnější evropské standardy. Proto jednoznačně považujeme produkt Duhová energie za ekologický. Zvláště, když všechny plně provozované elektrárny ČEZ mají mezinárodní certifikát EMS - systém řízení ochrany životního prostředí, který prokazuje shodu vnitřních procesů s požadavky mezinárodní normy ISO 14001.

Název „Duhová energie“ zdůrazňuje pestrost nabídky elektřiny ČEZ (v současnosti má ČEZ v nabídce 14 produktů). Právě pestrost zosobňuje i přírodní duha. “Barevnost” Duhové energie symbolizuje i možnost výběru dodavatele elektřiny, což souvisí se zahájením liberalizace, tedy s otevíráním trhu s elektřinou v České republice od 1. ledna 2002, kdy pro ČEZ se trh otevřel zcela a nepožívá nyní žádných výhod vůči konkurenci. ČEZ zároveň usiluje o to, aby se trh otevřel zcela i na straně zákazníků, aby každá domácnost si mohla vybrat svého dodavatele.

V současnosti se ČEZ v oblasti ekologie zaměřuje na projekt spalování biomasy a alternativních paliv ve svých zdrojích, který se stává důležitou součástí naplňování environmentální politiky ČEZ.

Od roku 2000 probíhaly zkoušky spalování směsi biomasy s uhlím v Elektrárně Hodonín a následně se přidala Elektrárna Tisová. Jako perspektivní se ukázalo nejen využití biomasy v podobě dřevních štěpků, ale i drcené pryže a tříděného komunálního odpadu. Spalování alternativních paliv vyžaduje nepříliš významné úpravy zařízení elektrárny a lze ho tak snadno zavést ve všech provozech vybavených fluidními kotli případně také roštovými kotli. Kromě Hodonína a Tisové, které již mají povolení ČIŽP a jsou připraveny dlouhodobě využívat spalování biomasy, jde o elektrárny Poříčí, Ledvice a Dvůr Králové.

„Na spalování biomasy je ČEZ připraven. Hlavním problémem širšího využití je však neexistence regionálních dodavatelů biomasy, kteří by byli schopni dlouhodobě a stabilně dodávat biomasu pro elektrárny. Hnutí Duha by více věci prospělo, kdyby nám pomohlo najít tyto dodavatele. To by však nebylo tak mediálně vidět jako postávání s transparenty“, řekl Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.

ČEZ dále provozuje farmu větrných elektráren v lokalitě Mravenečník v Jeseníkách. Jde o soustavu tří větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 1 165 kW. V loňském roce vyrobila 392 MWh elektrické energie. Součástí komplexu byla i fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kW, která se nyní stěhuje do areálu Jaderné elektrárny Dukovany, aby byla v zabezpečeném prostoru, protože v uplynulých letech se několikrát stala obětí vandalů a nenechavců.

ČEZ je tradičně i nejvýznamnějším českým výrobcem elektřiny z malých vodních elektráren, které jsou klasifikovány jako obnovitelný zdroj. V loňském roce v těchto elektrárnách ČEZ (sedm ve vlastnictví ČEZ, další ve vlastnictví dceřinné společnosti Hydročez) vyrobil 110 GWh.

ČEZ tedy nabízí i elektřinu z obnovitelných zdrojů a záleží především na Energetickým regulačním úřadem stanovených výkupních cenách, zda jejich rozvoj bude podporován. Hnutí Duha by mělo apelovat i na ostatní výrobce v ČR, aby se v ekologické oblasti alespoň přiblížili ČEZ. ČEZ je jeden z mnoha výrobců elektřiny v ČR a podíl jeho elektráren na českém trhu je na úrovni 55 %.

K výzvě Hnutí Duha k nabídce nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, musíme dodat podstatný fakt: ČEZ zatím nemá přístup ke koncovým zákazníkům, nemůže jim tedy ani přinášet příklad nabídky na odběry elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je však pravdou, že za určité situace (rozhodnutí antimonopolního úřadu ve věci propojení ČEZ a některých regionálních distribučních společností) se ČEZ může v blízké době stát významným akcionářem regionálních distribučních závodů, které v současné době obsluhují tzv. chráněné zákazníky – především domácnosti. Mezi projekty, které připravuje marketingové oddělení společnosti ČEZ, a. s., patří i nabídka energie z obnovitelných zdrojů. Pokud příslušná „Feasibility Study“ prokáže životaschopnost takového produktu, jistě budeme z pozice akcionáře zařazení takové nabídky prosazovat.

Ladislav Kříž