Česká nukleární společnost a ÚJV Řež pořádají přednášku

Výzkumná zařízení - nové projekty: studie MYRRHA
(Research facilities - new designs: case study MYRRHA).

Pierre D'hondt (pracovník výzkumného ústavu SCK.CEN, Mol, Belgie)

28. března 2003 v 9.00 hod
v novém konferenčním centru Ústavu v Řeži
(administrativní budova)

Těžištěm přednášky p. Pierra D'hondta bude jeho vystoupení na mezinárodním semináři k projektu 5. rámcového programu Euratomu FEUNMARR (Future EU Needs in Material Research Reactors), který se konal v únoru 2002 v Cadarache (Francie). Zejména budou podány technické informace o projektu MYRRHA (Multipurpose Neutron Source for R&D Applications based on an Accelerator Driven System), který vyvíjí SCK·CEN spolu s IBA (Ion Beam Application) v Belgii. MYRRHA má být intensivním zdrojem neutronů zejména pro materiálový výzkum a významným nástrojem pro studium problematiky transmutace aktinidů.


Nejlepší současné spojení do Řeže je autobusem č. 371 z nádraží Holešovice, odjezd 7.55, příjezd do Řeže 8.28, nebo vlakem z Masarykova nádraží odjezd, 7.43, příjezd do Řeže 8.09