Dukovany rozšiřují výrobu o fotovoltaickou elektrárnu

Jaderná elektrárna Dukovany bude mít "6.výrobní blok". Po čtyřech reaktorech, které jsou v provozu od roku 1985 a trenažéru, který se familiárně nazývá 5. blok, rozšíří Jaderná elektrárna Dukovany svou výrobní základnu v tomto roce o sluneční fotovoltaickou elektrárnu.

Fotovoltaická elektrárna byla instalována v blízkosti Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně na vrcholu kopce Mravenečník. Z důvodu odcizení části panelů bylo rozhodnuto o přemístění fotovoltaické elektrárny do lokality Jaderné elektrárny Dukovany, kde bude fotovoltaická elektrárna znovu zprovozněna jako součást Informačního centra.

Harmonogram (vybrané termíny)

Zajištění dokumentace pro ÚŘ
do 10. 01. 2003

Vyřízení úz. rozhodnutí a násl. stav. povolení
do 04. 07. 2003

Uzavření kontraktu na realizaci
do 10. 08. 2003

Realizace
do 07. 11. 2003

Fotovoltaická elektrárna bude chráněna proti poškození nebo případnému odcizení některých komponentů vhodným oplocením výšky 1,6 m. Pro vstup (bezbariérový) osob do prostoru areálu fotovoltaické elektrárny se zřídí vstupní branka s šířkou průchodu 1,5 m, na kterou naváže dlážděný chodník.

Solární elektrárna se jmenovitým výkonem 10 kW se skládá z celkem 200 ks fotovoltaických modulů (monokrystalický křemík na skleněném substrátu, plocha jednoho modulu 0,374 m2, celková plocha modulů je 74,8 m2), uspořádaných ve dvou sekcích po pěti větvích. Prostorově je řešena ve dvou řadách s delší osou rovnoběžnou se směrem sever-jih a pevným náklonem panelů pod úhlem 45° směrem k jihu. Součástí fotovoltaické elektrárny je soubor zařízení měření a regulace, jehož účelem je snímání potřebných dat, předzpracování a vyhodnocování naměřených hodnot.

Zdroj:
www.cez.cz, Petr Spilka