Skončilo období nejistoty, největší česká transakce může být dokončena

Energetická společnost ČEZ dnes obdržela souhlasné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení ČEZ a distribučních společností, které schválila vláda ČR. Souhlasné stanovisko bylo vydáno s podmínkami. Je zarážející, že i když rozhodnutí padlo již v úterý 18. března, ČEZ i ostatní subjekty se jej dozvídají až dnes.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář dnes potvrdil, že ČEZ se může spojit s regionálními distribučními firmami v podstatě za původních podmínek, jaké antimonopolní úřad pro fúzi stanovil již loni v prosinci. V konečné fázi bude moci vlastnit podíly pouze ve čtyřech z osmi regionálních distributorů elektřiny.

Připomeňme jen stručně, že první podmínkou rozhodnutí ÚOHS je to, že ČEZ bude muset odprodat veškeré akcie Pražské energetiky, Jihočeské energetiky a Jihomoravské energetiky, které má získat na základě fúze. Druhá podmínka ÚOHS stanoví, že ČEZ odprodá celý nově nabytý majoritní podíl v jedné ze zbývajících pěti distribučních firem. Úřad neurčil, o kterou firmu půjde, výběr ponechal na ČEZ . Poslední podmínkou antimonopolního úřadu je odprodej státu 34 % akciového podílu, který ČEZ zbude po transakci. Podle vyjádření Josefa Bednáře se ÚOHS tímto krokem snaží zajistit nediskriminační přístup do přenosů elektřiny.

Stanovisko ČEZ

„Jde o velmi pozitivní zprávu pro akcionáře ČEZ a budoucí zákazníky ČEZ,“ řekl k rozhodnutí ÚOHS Jaroslav Míl, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

V hlavních bodech výrok ÚOHS prakticky potvrdil prvoinstanční rozhodnutí antimonopolního úřadu z 10. prosince loňského roku. ÚOHS tak nevyhověl všem námitkám ČEZ, ale přehodnotil lhůty dané pro následný převod akcií a některá z předchozích omezení (detaily již ÚOHS zveřejnil). Termíny všech transakcí zatím nezveřejníme, protože je ÚOHS označil za citlivé obchodní informace.

Rozčarováním však zůstává, že rozhodnutí předsedy ÚOHS mění rozhodnutí vlády ČR a ve svém důsledku snižuje pozitivní přínos transkace pro české hospodářství a české dodavatele, s dopadem do zaměstnanosti. V případě českého plynárenství rozhodl ÚOHS výrazně odlišně a odůvodnění rozdílného hodnocení těchto dvou odvětví nerespektuje evropský kontext.

O dalším postupu ČEZ v této záležitosti bude jednat představenstvo firmy v pondělí příští týden a na tiskové konferenci v závěru příštího týdne o tom bude blíže informovat.

Česká elektroenergetika se tak způsobem organizace přiblíží západoevropským energetickým firmám jen částečně. Přesto tímto krokem dojde k optimalizaci výrobního procesu, snížení nákladů na dodávku elektrické energie konečným zákazníkům a tedy zvýšení konkurenceschopnosti ČEZ. Nové postavení, které ČEZ touto transakcí získá v distribuci a prodeji elektřiny, je v souladu s principy liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie – soutěžní principy jsou již v ČR ošetřeny řadou legislativních pravidel a postupné otevírání trhu s elektřinou je další zárukou konkurenčního prostředí.

„Nová struktura elektroenergetiky odpovídá platným normám Evropské unie a tomu, jak jsou strukturovány, resp. konsolidovány vyspělé energetické firmy, které pokrývají celý řetězec od těžby surovin před výrobu elektrické a energii až po její prodej. Všechny významné západoevropské energetické firmy jsou takto propojeny, např. německé společnosti E.ON a RWE, francouzská EdF, italský ENEL, švédský Vatenfall, belgický Electrabel, britský Shell, atd.,“ konstatoval v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel Jaroslav Míl.

Zdroj: tisková zpráva ČEZ, ČTK