Informace k postupu energetického spouštění ETE - 28.3.2003

Provozní personál druhého bloku v průběhu včerejšího dne postupně převedl blok do výkonového provozu. V závěru dne ve 23:35 hodin připojil turbogenerátor do rozvodné sítě a zahájil plnění zbývajících testů zařízení této závěrečné etapy energetického spouštění.

V současné době je výkon reaktoru stabilizován na hodnotě cca 95 % a připravuje se zvyšování výkonu bloku na plný výkon. Podle plánu by tato etapa měla být ukončena v první polovině dubna. Poté bude následovat vyhodnocení celého průběhu spouštění a po povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 144 hodinové komplexní vyzkoušení bloku.

Pomocné systémy elektrárny pracují podle režimu obou bloků.

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 28.3.2003 v 9:30 hodin:
blok je v provozním režimu - výkonový stav
výkon reaktoru 96%
výkon turbogenerátoru - 952 MWe

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 28.3.2003 v 9:30 hodin:
na bloku pokračuje plánovaná garanční revize, která byla zahájena 31. ledna 2003

Zdroj:
www.cez.cz, Milan Nebesář