Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2003

Celonárodní debata nad budoucností energetiky ve Francii
Francie: Ve Francii právě začíná celonárodní debata nad otázkami budoucí energetiky, která má vyústit závěrem letošního roku ve vypracování návrhu nového energetického zákona. Ministerský předseda p. Jean-Pierre Raffarin apeloval na občany, aby se podíleli na této celonárodní debatě o energetice, která je dle něho věcí všech. „V této debatě se rozhodně nebudeme vyhýbat jaderné energetice", řekl p. Raffarin. Co se týká radioaktivních odpadů, tak se ptá: Jaká jsou přijata bezpečnostní opatření ? Jaké řešení existují ke zpracování a ukládání RaO? Takové otázky jsou často pokládány a rozhodně nejsou tabu. Veřejnost bude slyšet vše, řešení nejsou dosud přijata a nebude se s nimi spěchat.

Jádro má ve Švýcarsku perspektivu
Švýcarsko: Švýcarský parlament dne 21.3. schválil nový zákon, který říká, že cesta jaderné energetiky musí v zemi zůstat otevřená. Toto pozitivní rozhodnutí přichází v předstihu před plánovaným hlasováním o dvou „protijaderných iniciativách", o kterých se má hlasovat v květnu 2003. (Jedná se o „Elektřina bez jádra" a „Moratorium Plus"). Zákon prošel v obou komorách parlamentu a dává švýcarským občanům širší právo přijímat rozhodnutí o potenciálním budoucím využívání jaderné energie a licencování úložišť RaO. Současná situace nasvědčuje tomu, že parlament bude volit proti připravovaným „protijaderným" aktivitám.

Další 4 jaderné bloky dostaly licenci na 60 roků
USA: Americký jaderný dozor NRC udělil dalším čtyřem jaderným blokům licenci k provozování na celkových 60 roků. Jedná se o JE North Anna a JE Surry (každá po dvou blocích), které budou nyní v provozu: North Anna-1 (do 2038), N.A.-2 (do 2040), Surry-1 (do 2032) a S.-2 (do 2033). Vlastníkem obou elektráren je společnost Dominion, která požádala o prodloužení licence již před dvěma lety.

Pakistán a Čína chystají stavbu 2. bloku JE Chasnupp
Pakistán-Čína: Ministerští předsedové Pakistánu a Číny podepsali dohodu o pomoci Číny postavit v Pakistánu již druhý jaderný blok na JE Chasnupp (PWR) o výkonu 300 MW. Tato dohoda přichází cca 3 roky poté, co byl s pomocí čínské společnosti CNNC (China National Nuclear Corporation) postaven a úspěšně připojen k síti první blok této elektrárny (v r.2000).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda