Sjezd Strany zelených je zmanipulován
"Tmavozelené" křídlo strany zverbovalo nové členy, jen aby získalo převahu nad zastánci starého vedení.

"Prosíme vás, abyste obsah tohoto psaní pokládali za důvěrný," stálo v konspirativně šířené Tmavozelené výzvě, která pronikla na veřejnost loni v prosinci. Jan Beránek, Jakub Patočka a další v ní zvali své přívržence ke vstupu do Strany zelených (SZ). Přiznávali, že je potřebují jen k tomu, aby získali většinu nad starými členy, svolali mimořádný sjezd a ovládli stranu: "Je potřeba, aby do SZ vstoupili i ti, kdo se sami nehodlají příliš angažovat. Stačí pouze přijít jednou za rok na schůzi a tam rozumně hlasovat." Loajalitu potenciálních "mrtvých duší" si pučisté pečlivě prověřovali. "Nebude možné vás přijmout bez pohovoru s některým z našich členů," napsali jednomu z odmítnutých.

Očištění od korupčních sil?
Předseda SZ Miroslav Rokos sice s tmavozelenými úzce spolupracuje, většina předsednictva je ale proti nim. Podle původních členů strany jde pučistům jen o uchvácení jedenáctimilionového příspěvku za volby a také zavedené "obchodní známky", díky níž by mohli vstoupit nejen do české politiky, ale i do Evropského parlamentu. Záminkou se jim stala finanční odměna volebnímu manažerovi Daliboru Vachulkovi. Ačkoli ji řádně odhlasovalo předsednictvo včetně Rokose, označili ji tmavozelení za "nemravně vysokou", což prý je důvodem k očištění strany od "korupčních sil". Odměna, rozpočtená do tří let, po které Vachulka pro stranu bezplatně pracoval, tvoří necelých 60 000 Kč měsíčně. Sám Jakub Patočka přitom straně za jednoměsíční (!) provoz internetových stránek naúčtoval 200 000 Kč - jeho zisk ze stranické pokladny je tedy více než třikrát "nemravnější" než Vachulkův. Odhalení Tmavozelené výzvy přimělo její signatáře k horečné činnosti. Cíleně rozložili revizní komisi SZ, čímž podle stanov vznikla povinnost uspořádat mimořádný sjezd. "Cílem je svolat sjezd co nejdříve, aby členská základna na rozdíl od pučistů nebyla připravena," varovalo šest šéfů krajských organizací SZ. Na konci ledna předsednictvo pod tlakem rozhodlo, že sjezd bude 5. a 6. dubna v Karlových Varech. Předseda Rokos si ale tajně okopíroval členskou databázi a v rozporu s usnesením svévolně přesunul sjezd do Brna. "Vše nasvědčuje tomu, že to byl záměr, protože právě v Brně mají tmavozelení největší vliv," říká předseda revizní komise Dušan Oslej. Rokos zároveň členy SZ vyzval, aby sjezdové materiály neposílali do hlavní kanceláře, ale na jeho domácí adresu. Pučisté tak získali možnost jejich cenzury.

O ekologické otázky na sjezdu nepůjde
Že na sjezdu půjde jen o ovládnutí strany, dokládá fakt, že se tu o ekologických otázkách prakticky nemá jednat hlavním bodem je odvolání starého předsednictva a volba nového. "Sjezd svolaný předsedou Rokosem považujeme za zmanipulovaný," píše se v dopise šesti krajských předsedů. "Sjezd si už ničím nenecháme vzít," odkrývají naopak karty pučisté (www.zeleni.net). "Je iluze myslet si, že by poměr sil mohl být pro nás někdy výhodnější." Nabírání tmavozelených "mrtvých duší" ale brzdila pražská hlavní kancelář SZ, která v souladu se stanovami vydávala legitimace jen řádně přijatým členům. Pučisté se ji proto 17. března rozhodli obsadit, čímž by se zároveň dostali ke stranickým účtům. Místopředseda Emil Zeman, který se o jejich plánu dozvěděl, stihl část peněz převést na termínovaný vklad. Ačkoli vklad zní ve prospěch SZ, přispěchali pučisté s bizarním tvrzením, že se "staré struktury" dopustily defraudace. Do kanceláře pak vtrhla skupina vedená Janem Beránkem a Jakubem Patočkou, kteří násilím vyměnili zámky. Nelze to označit jinak než jako politický terorismus - když se totiž tajemnice SZ Zdeňka Turková pokusila přivolat policii, Patočka jí vytrhl sluchátko z ruky.

Střet demokratů s pučisty
Do protiprávně obsazené hlavní kanceláře SZ dnes tmavozelení odmítají vpustit její místopředsedy Jana Dytrycha, Dalibora Vachulku, Emila Zemana a Jiřího Čejku, ale i předsedu revizní komise Dušana Osleje. Statutární zástupci tak těsně před sjezdem nemají přístup ke stranickým dokumentům a počítačům. Pučisté naproti tomu mohou manipulovat členskou základnou a vystavovat legitimace (na něž je vázáno sjezdové hlasovací právo), komu potřebují. Aby omezili účast mimobrněnských delegátů, pokusili se dokonce prosadit zrušení proplácení cestovného. V sobotu zato do Brna dorazí "mrtvé duše", pro něž bylo jediným důvodem ke vstupu do SZ účelově hlasování v režii tmavozelených. Sjezd Strany zelených se tak stane místem střetu demokratických sil s pučisty, kteří se ve snaze ovládnout zavedenou politickou stranu neštítí podvodů a násilí. "Je otázkou, zda za těchto okolností bude sjezd vůbec legitimní a jeho usnesení pravomocná," shrnuje místopředseda Dytrych.

Zdroj: Lidové noviny, Ivan Brezina