Výběr zpráv ze sítě NucNet a z Eurelectric Daily News - 15. týden 2003

Ekonomičtí ministři zemí EU se dohodli na daních za elektrickou energii
EU: Po několika letech debat se 20.března země EU konečně dohodli na minimální výši daní za elektřinu v rámci EU. Příslušná Direktiva v této oblasti má být platná od 1.ledna 2004, vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá v této oblasti spolurozhodovací pravomoc. Dohodnutá minimální výše představuje 0.5 EUR/ MWh pro firmy a podnikatele a 1 EUR/ MWh pro soukromé uživatele. Daň bude uplatněna v okamžiku dodávky energie distributorem zákazníkovi. Direktiva však zahrnuje i povinné výjimky, které se týkají energetických produktů (elektřiny), které jsou užité pro výrobu elektřiny nebo na zajištění schopnosti vyrábět elektřinu a potom řadu nepovinných výjimek, které si mohou členské státy stanovit samy v podobě podpory obnovitelných zdrojů a kogenerace. Na kogeneraci se však připravuje nová Direktiva, která může tuto volnost členský zemí v této oblasti změnit.

Evropská komise plní svou kontrolní a dohlížecí roli v oblasti hospodářské soutěže v Unii
EU: V poslední době řešila několik zajímavých případů z oblasti energetiky (státní pomoc a spojování společností). Státní pomoc: EK rozhodla dne 2.4. zahájit vyšetřování vlivu tzv. „neomezených státních záruk", které jsou ve Francii poskytovány ze strany státu společnosti EdF (známé jako EPIC - an établissement public industriel et commercial). P. Mario Monti, komisař pro hosp. soutěž, řekl, že pokud garance nezasahují do oblastí mimo národní povinné veřejné služby (dodávka elektřiny), tak by nemělo dojít k porušování konkurence. Francouzský ministr má měsíc na vypracování podrobné zprávy. V jiné kauze EK požaduje od italské vlády prověřit, zda poskytla pomoc v hodnotě 1 miliardy EUR dceřiné společnosti ENEL Telecoms Wind prostřednictvím podpory energetiky. Další případ je Velká Británie, která prodloužila svou půjčku společnosti British Energy nad rámec 6 měsíců, které byly povoleny EK na záchranu této firmy. Spojování firem: EK schválila spojení dánské firmy Nuon a německé Stadtlicht (municipal utility Stadtwerke Leipzig), které budou společně zajišťovat osvětlení německých měst. Dále bylo schváleno spojení gigantu Siemens s fy. Sequoia (USA), které budou zajišťovat služby pro plynové turbíny elektráren. EK v současnosti zkoumá požadavek Gaz de France, který chce převzít německý plynový podnik Preussag Energie.

Nový závod na výrobu jaderného paliva
Rusko: Společnost TVEL dokončila v březnu 2003 nedaleko Moskvy nový závod na výrobu jaderného paliva. Jedná se o JSC Mašinostrojitělnyj závod, který umožní Rusku zvýšit produkci palivových tablet na 400 t ročně, stál více než 15 miliónů USD. V tomto závodě se používá tzv. suchá konverze, kde se přeměňuje obohacený uran-hexafluoridový plyn do prášku kysličníku uranu. Stavba závodu probíhala pod dohledem společnosti Framatome ANP se sídlem v Německu. Německo si slibuje využívání tohoto závodu v rámci budoucí spolupráce obou zemí.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda