Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2003

Poslední jaderný blok společnosti TEPCO odstaven
Japonsko: Japonská společnost Tepco (Tokyo Electric Power Company) odstavila dne 15.4.2003 poslední ze svých 17 jaderných bloků - Fukushima I-6 z důvodu provedení kontrolní inspekce. Jedná se o dobrovolnou iniciativu elektrárenské společnosti, která následuje po skandálu, kdy bylo zveřejněno v tisku, že některé elektrárny společnosti Tepco i jiných japonských provozovatelů falsifikují zprávy jadernému dozoru, resp. že neříkají všechno a závady menší významnosti nehlásí. Mluvčí společnosti uvedl, že inspekce, které společnost provádí na všech odstavených blocích, neobjevily dosud žádné nedostatky nebo falsifikace týkající se jaderně významných záležitostí vzhledem k hlášení jadernému dozoru. V současnosti není známo, kdy 17 odstavených reaktorů společnosti Tepco bude znovu uvedeno do provozu.

Modernizace JE Jižní Ukrajina
Ukrajina: Společnost Energoatom oznámila, že se chystá provést modernizaci JE Jižní Ukrajina (3x VVER 1000 MW). Ještě v tomto roce chce společnost vyčlenit asi 18 mil. EUR na rekonstrukční a modernizační činnosti. Program je rozdělen do tří částí: technické zařízení a rekonstrukční práce, implementace komplexního vládního programu obnovy a zvýšení bezpečnosti a nakoupení dílčího nového zařízení, které nevyžaduje montáže na místě. Mj. při právě začínající odstávce se mají měnit dva parogenerátory na 2.RB. Bloky JE JU byly uváděny do provozu v létech 1983 (1.RB), 1985 (2.RB) 1989 (3.RB).

Poruchová událost na JE Pakš
Maďarsko: Na druhém bloku JE Pakš došlo 10.4.2003 k poruchové události, která je prozatímně hodnocena stupněm 2 na stupnici INES. V průběhu probíhající periodické odstávky druhého RB zaznamenaly měřící přístroje únik radioaktivních plynů. Únik byl však natolik malý, že byl pod hranicí detekovatelnosti vnitřní i vnější monitorovací sítě životního prostředí v okolí elny. V současnosti probíhá šetření události a předběžné výsledky ukazují, že únik Ra plynů byl pravděpodobně z čisticího systému palivových kazet, který byl používán pro 30 použitých kazet a kde byla nalezena jedna palivová kazeta s mírnou netěsností. Čisticí systém se nyní prověřuje a následně budou kontrolovány i další jednotlivé palivové kazety. Všechny tři další bloky JE Pakš jedou normálně.

Kritika vládní podoby energetického zákona ve Velké Británii
Velká Británie: Parlamentní výbor pro vědu a technologie (organizovaný „House of Commons") kritizuje vládní podobu energetického zákona, tzv. "White Paper" a tvrdí, že pouze jaderná energetika umí vyplnit mezeru v zajištění dostatečných energetických zdrojů při snižování používání fosilních paliv. Dále došli k názoru, že obnovitelné zdroje nejsou důrazně prosazovány a proto navrhují vytvoření státního úřadu s dostatečnými pravomocemi a silnou vazbou na ministerstva, tak aby mohlo být dosaženo cílů při snižování CO2 ke kterým se vláda zavázala. Tento úřad má za úkol nalézt potenciální možnosti využívání obnovitelných zdrojů ve V.Británii, znalosti a know-how a podporovat partnerství mezi vědeckým výzkumem a průmyslem. Ve své činnosti se má zaměřit především na vítr, mořské vlny, příliv a jaderné štěpení a fůzi. Navrhují radikální systém daní, který bude rozlišovat mezi fosilními palivy a zdroji, které neprodukují kysličníky uhlíku a další škodlivé plyny. Na jádro navrhují vyčlenit 10 mil. GBP, aby se mohla Británie aktivně podílet na projektu vývoje nových jaderných technologií Generation IV a zvýšit akademickou základnu v tomto oboru.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda