Výběr zpráv ze sítě NucNet a z Eurelectric Daily News - 18. týden 2003

Přehodnocení poruchové události na JE Pakš
Maďarsko: Poruchová událost na JE Pakš byla přehodnocena na konečnou úroveň INES 3. Jak již bylo dříve uvedeno, dne 10.4.2003 došlo při čištění palivových kazet na 2.bloku JE Pakš (při odstávce na VP) na speciálním nestandardním čisticím zařízení, umístěném pod vodou v šachtě č.1, k nedostatečnému chlazení kazet a vážnému poškození téměř celé náplně kontejneru, tzn. 30 palivových kazet. Vzhledem k vážnému poškození pokrytí palivových proutků došlo k totálnímu odhalení paliva a do chladicího systému pronikly štěpné produkty. Situace se projevila na výrazném zhoršení radiační situace na reaktorovém sále, bazénech skladování a výměny paliva a v některých dalších prostorech včetně hermetické zóny. Jednalo se především o nárůst aktivity vzácných plynů a aerosolů (J-131, Cs-137). Provedené následné technické opatření snížilo úniky pod předepsané limity a není zaznamenáno další zvýšení emisí do vnějšího prostředí. V současnosti nejsou nutná žádná další opatření z hlediska radiační ochrany.

Navýšení počtu vědeckých pracovníků v EU
Evropská Unie: EK začíná prosazovat navýšení počtu vědeckých pracovníků v EU, zlepšit jejich školení, mobilitu a rozvoj jejich další kariéry. Na svém summitu v Barcelóně 24. března 2003 byla dohodnuta částka 3% z HDP na investice do vědy a výzkumu, která má pomoct většímu zapojení vědeckých kapacit a univerzit do rozvoje vědy, techniky a ekonomiky v EU. EU bude potřebovat v budoucích letech 500 000 nových vědeckých pracovníků, ale tato profese je bohužel společensky podceňována. Proto EK se chystá vyčlenit 1,58 miliardy EUR (10% celkového rozpočtu) na rozvoj vědeckého potenciálu ( organizováno pod „6th Research Framework Programme (2002-2006)"). Současné poměry počtu vědců jsou v porovnání 5.36/1 000 pracující populace v EU, zatímco 8.66 v USA and 9.72 v Japonsku. Podíl žen ve vědecké sféře je pouhých 29% v EU a pokud uvažujeme vyučující ženy - vědce na plný pracovní úvazek, tak jen 11%. EK zahajuje nové programy jako např. "rewarding excellence", které jsou placené z Marie Curie fondu a mají pomáhat začínajícím vědcům v rozvoji jejich kariéry.

Celonárodní debata o budoucnosti jaderné energetiky ve Francii
Francie: V současné době probíhá ve Francii celonárodní debata nad dalším osudem energetiky v zemi , zejména s ohledem na využívání jaderné energie. Na tiskové konferenci v Paříži koncem dubna president SFEN (francouzské jaderné společnosti) p. Jacques Bouchard požadoval zahájení prací na navrhovaném projektu nového typu jaderné elektrárny EPR (European Pressurised Water Reactor) jak nejrychleji to bude možné. Jedná se totiž o nutnost začít postupně modernizovat stávající park francouzských JE. Jeho požadavek nebyl jediný, který na konferenci v tomto ohledu zazněl. P. Bouchard dále řekl, že jádro musí být veřejností přiznaná role zdroje, který přispívá k udržitelnému rozvoji a v této souvislosti požadoval více investic do vědy a výzkumu této oblasti průmyslu.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda