Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2003

Černobylský projekt SIP
Ukrajina: Na Černobylské JE intensivně pokračují práce na projektu rekonstrukce ochranného sarkofágu kolem 4. bloku této odstavené elektrárny. Na letošní rok je naplánováno dalších 77 miliónů USD jako investice do zařízení a materiálů k udržení tohoto zařízení v bezpečném stavu. Koncem minulého měsíce se konala revize tohoto mezinárodního projektu, kde vedení elektrárny skládalo účty parlamentnímu výboru pro energetiku. Na černobylský projekt SIP (Shelter Implementation Project), který byl zahájen v r.1998 bylo vyčleněno celkem 300 mil. USD a dosud bylo proinvestováno cca 120 mil. USD (je financován Evropskou bankou pro rozvoj - EBRD. Příští měsíc se očekává dokončení návrhu stabilizace stávající struktury sarkofágu a na souvisejících pracích se bude podílet dalších 1500 pracovníků dodavatelských firem. Zatím ještě není rozhodnuto o strategii dalšího nakládání s poškozeným palivem uvnitř poškozeného bloku, která bude determinována až novým ochranným obalem sarkofágu. Vedení elektrárny kritizovalo tisk a média, že nepravdivě a přehnaně informují o nebezpečnosti současné ochranné obálky, která sice byla postavena jako dočasná, ale zatím plně splňuje kritéria a cíle se kterými byla postavena. Práce specialistů a vědců na tomto projektu však dále pokračují a mají zajistit do konce tohoto roku zahájení výstavby nové ochranné obálky kolem stávajícího sarkofágu.

Privatizace SE a. s.
Slovensko: Částečná privatizace elektrárenské společnosti Slovenské elektrárně a. s. by měla být dokončena nejpozději v první polovině roku 2004. Ke koupi bylo nabídnuto 49% akcií již v srpnu minulého roku. Zbytek má být ponechán Fondu národního majetku.V současné době probíhá ohodnocení předběžného nabídkového řízení, ze kterého má vzejít užší seznam vážných zájemců. Slovenská vláda stanovila některé podmínky, které budou muset zájemci akceptovat: např. vyjmutí vodního díla Gabčíkovo-Nagymároš a JE A-1 z privatizace a několik dalších podmínek kolem jaderné energetiky - odstavení dvou bloků V-1 v letech 2006 a 2008 a upuštění od stavby dvou bloků Mochovce 3 a 4. Existují zde v zásadě dvě varianty privatizace SE - jednak zprivatizovat 49% akcií celé společnosti SE nebo rozdělení společnosti na dvě jadernou a nejadernou část a zprivatizovat 49% z každé zvlášť. Vláda si zvolila jako poradce privatizačního procesu společnost PricewaterhouseCoopers (PwC).

Podíl jádra v Evropě 35%
Evropa: Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách ve státech EU dosáhla v loňském roce (2002) opět hodnoty okolo 35%. Bylo zde vyrobeno celkem 849,7 TWh, což je o 3,5 TWh více než tomu bylo v předchozím roce (2001). Zatím 8 států ze současné patnáctky používá jádro jako zdroj energie pro výrobu elektřiny. Výrazného nárůstu došlo ve využívání spalování fosilních paliv, kde došlo k nárůstu o 58,7 TWh na celkovou hodnotu 1 329,4 TWh (což je nyní 53,4%). Voda poklesla z 14,5% na cca 12% a obnovitelné zdroje a geotermální se podílí kolem 0.46% a zůstávají na přibližně stejné úrovni.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku