Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2003

Veřejnost v Japonsku požaduje opětné spuštění JE společnosti TEPCO
Japonsko: Japonská veřejnost tlačí na společnost TEPCO, aby uvedla svých 17 odstavených JE znovu do provozu. Zástupci osmi místních samospráv, na jejichž území stojí JE společnosti TEPCO požadují urychlené dokončení inspekcí a znovu uvedení do provozu. TEPCO odstavilo všechny své bloky po skandálu a obvinění, že nehlásí všechny (i naprosto drobné) závady z prováděných kontrol jadernému dozoru. Vedení společnosti nařídilo zpětnou revizi všech kontrol, záznamů a celého systému. První blok, který dostal povolení ke znovu najetí je Kashiwazaki Kariwa-6 (bude spuštěn do konce května). Zástupci samospráv svým dopisem jadernému dozoru i presidentu společnosti Tepco žádají urgentní obnovení důvěryhodnosti a potvrzení bezpečnosti těchto JE a také zveřejnění výsledků šetření. Žádají také urychlené zrušení této mimořádné situace, která významným způsobem ovlivnila zaměstnanost a ekonomiku.

Švýcarsko odmítlo veřejným hlasováním dvě dlouhodobě prosazované protijaderné iniciativy
Švýcarsko: Celkem 26 kantonů se vyjadřovalo dne 18. května k dvěma závažným doktrínám, které měly odvést zemi od využívání jádra pro výrobu el. energie: „Moratorium Plus" a „Elektřina bez jádra". „Moratorium Plus" navrhovalo rozšíření současného 10 letého zákazu stavby nové JE o dalších 10 roků se současným uvalením dalších omezujících podmínek na provozovatele. Toto bylo odmítnuto souhrnně cca 60% hlasů. Druhá doktrína „Elektřina bez jádra", která navrhovala postupný útlum jádra, včetně ukončení přepracování spotřebovaného paliva a totální přechod k jiným zdrojům byla odmítnuta veřejností z 67%. Švýcarsko se takovým veřejným hlasováním rozhodlo pro energetický mix, který představuje 60% vodních a 40% jaderných elektráren. Takováto skladba zdrojů je velice výhodná pro životní prostředí, ekonomiku i bezpečnost zajištění energetických zdrojů. Výsledky hlasování zajistí, že švýcarské JE nebudou dále ovlivňovány dalšími politickými tlaky, ale jediným klíčovým kritériem bude jejich provozní bezpečnost.

Zpráva Evropské komise prosazuje jádro a obnovitelné zdroje
EU: Evropská komise (direktoriát pro vědu a výzkum) publikovala v minulých dnech novou zprávu, ve které prosazuje používání takových energetických zdrojů, které nejsou založeny na spalování fosilních paliv - jako je např.jádro a obnovitelné zdroje. V uvedeném dokumentu je proveden rozbor vývoje energetické spotřeby do r. 2030, která se má zdvojnásobit, ale zůstává zde dominující závislost na fosilních palivech a emisích CO2, jenž mají dosáhnout dvojnásobku úrovně hodnot z r. 1990. Studii zpracoval tým expertů z Belgie, Francie a Španělska a je založena na předpokladu zachování současného trendu rozvoje hospodářství a technologií. Studie dále předpokládá snížení podílu jádra, vzhledem k dožívání současných zařízení a malé pravděpodobnosti masové výstavby nových JE. V tomto ohledu studie ukazuje, že změna postojů k těmto zdrojům je nutná a že je nutné udržovat podíl jaderných zdrojů minimálně na současné úrovni. V EU představuje jádro v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny a to 35%, následované uhlím 29% a plynem 15%. Používáním JE se snižují emise CO2 v Evropě odhadem o 500 miliónů tun ročně, což je ekvivalentní hodnota emisí a škodlivých plynů ze 75% všech provozovaných automobilů v EU.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku