Zametou ekologisté Rakouska před svými prahy?

6. května byla zveřejněna zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, která poukazuje na skutečnost, že již druhým rokem dochází v Evropě ke zvyšování emisí skleníkových plynů. Hlavními body zprávy jsou:

- celkové emise šesti hlavních skleníkových plynů (GHG) vzrostly v roce 2001 o 1 % ve srovnání s předcházejícím rokem,

- hlavními důvody tohoto růstu jsou tuhá zima, vyšší emise z dopravy a širší používání pevných paliv ve výrobě elektřiny a tepla,

- bez ohledu na uvedený růst jsou emise GHG ještě o 2,3 % nižší nežli byl výchozí rok 1990. EU ovšem v Kyóto přislíbila jejich snížení o 8 % ve srovnání s rokem 1990,

- 10 členských států EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko a Španělsko) směřují v výraznému překročení svých podílů emisí (ve srovnání se závazky z dohody uvnitř EU),

- k největšímu růstu emisí mezi rokem 2000 a 2001 došlo v Rakousku a Finsku, kde v důsledku celkově nižších využitelných průtoků vody řekami nevyrobily vodní elektrárny dostatečné množství elektřiny,

EU se tak svým cílům v tomto ohledu spíše vzdaluje než přibližuje. Výše uvedená zpráva zároveň předpovídá růst spotřeby energií o 1,8 % ročně mezi léty 2000 – 2030.

Zdroj:
www.cez.cz

zpět na úvodní stránku