Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2003

Příprava dlouhodobého úložiště ve Finsku
Finsko: Společnost Posiva Oy, zodpovědná za přípravu a provoz dlouhodobého úložiště na spotřebované jaderné palivo a další vysokoradioaktivní odpady požádalo minulý týden o stavební povolení na stavbu podzemního výzkumného pracoviště s názvem Onkalo v blízkosti lokality JE Olkiluoto. Toto oznámení přišlo poté, co finský parlament ratifikoval rozhodnutí na stavbu konečného úložiště spotřebovaného jaderného paliva před dvěma roky (18.05.2001). Posiva potřebuje toto výzkumné pracoviště pro ověřování informací a technologických postupů, které budou použity při projektování a přípravě dlouhodobého úložiště v Olkiluoto. Cena výzkumného pracoviště představuje cca 50 mil. EUR a jeho dokončení se předpokládá do r. 2010. Dle současných plánů práce mají být zahájeny již letos v létě. Jedná se o podzemní prostory ve skalním masivu, které budou představovat objem 330 000 m3 a výzkumné pracoviště budou ve hloubkách 420 m a 520 m.

JE Borssele bude provozována až do konce plánované životnosti
Holandsko: Holandská vláda potvrdila, že dovolí JE Borssele (jedinný blok PWR, 449 MW, r. 1973) provozovat až do ukončení její projektované životnosti v r. 2013. Toto rozhodnutí bylo zahrnuto i do současného vládního programu. Dále bylo rozhodnuto, že nebude požadovat na nejvyšším soudním dvoru přehodnocení jeho dřívějšího rozhodnutí o dalším provozu této JE v souvislosti s požadavkem předchozí vlády ukončit provoz JE již v r. 2003. Elektrárnu vlastní společnost EPZ a tato již dříve oznámila, že hodlá v r. 2010 sama rozhodnout, zda-li bude provozovat JE Borselle dále i po r. 2013. Pokud by vláda chtěla termínovat ukončení provozu, tak by se musela buď dohodnout se společností EPZ nebo změnit zákon.

Nová JE v Jižní Africe
Jižní Afrika: Společnost Eskom je připravena zahájit vývoj, konstrukci a stavbu demonstračního bloku nové jaderné elektrárny typu PBMR (Pebble Bed Modular Reactor). Toto oznámení bylo učiněno minulý týden (20.5.2003) na výroční konferenci NEI (Nuclear Energy Institute) v Santa Monice v Kalifornii v USA v úvodním projevu panem Donaldem Hintzem, presidentem společnosti Entergy, která má o tento projekt eminentní zájem. Společnost Eskom obdržela potřebné statutární povolení a je připravena zahájit přípravu demonstračního projektu.

Změna jaderné legislativy v Rusku
Rusko-Švédsko: Dne 21.05.2003 byla podepsána ve Stockholmu dohoda, která má pomoc změnit jadernou legislativu v Rusku a zlepšit dohled nad jadernou bezpečností v severozápadní oblasti Ruska. Současně připravuje půdu pro lepší mezinárodní spolupráci v této oblasti. Dohoda o tzv. Mnohostranném jaderném environmentálním (ŽP) programu - MNEPR - poskytne právní rámec pro regulování odpovědností v případě jaderných škod. Švédsko je hnací silou tohoto procesu vyjednávání společně s mnoha dalšími evropskými zeměmi a říká, že tato nová legislativa je nezbytná pro zainteresování zahraničních společností na různých projektech z oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s RaO a VP v Rusku. Dohodu podepsali ministři ZV Ruska p. Igor Ivanov, ministr ZV Francie p. Dominique de Villepin a další státní představitelé zemí Belgie, Dánska, Finska, Německa, Holandska, Norska, Švédska, V.B., USA, EU a Euratomu. Dohoda zahrnuje nejdůležitější právní otázky jako např. přístup na lokality jaderných zařízení, výjimky z daňového systému, regulaci zodpovědností a pod. Po podpisu této dohody je možné mezinárodně spolupracovat při nakládání s použitým jaderným palivem, radioaktivním odpadem a v otázkách z zlepšování jaderné bezpečnosti. Pro společnosti, které se chtějí na těchto činnostech v severozápadním Rusku podílet se tak vytvořily dostatečné záruky k účasti na projektech. Tyto budou financovány přes fond NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), pro který vyčlenila evropská banka cca 62 mil. EUR.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku