zvětšit fotozvětšit foto
 
Seminář "Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v podpůrných službách"

Na úspěšný zkušební (a historicky první komerční) provoz JE Dukovany v sekundární regulaci činného výkonu, který proběhl mezi 23. a 27. květnem na 3. a 4. bloku, navázal v úterý 27. května na zámečku v Dukovanech neméně úspěšný dvoudenní seminář „Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v podpůrných službách". Seminář organizovaný Úsekem jaderných elektráren ve spolupráci s Českou nukleární společností (ČNS) zahájil výkonný ředitel UJE Ing. Zdeněk Linhart, který ve svém úvodním projevu zdůraznil, že poskytování podpůrných služeb je jedním ze strategických úkolů našeho úseku a zvyšuje naši konkurenceschopnost na trhu s elektrickou energií. Garantem semináře za EDU byl vedoucí odboru výroba Ing. Miloš Štěpanovský, který poděkoval všem, kteří se podíleli na práci týmu na zavedení regulací výkonu a připomněl, že bez možnosti poskytovat podpůrné služby bychom na trhu neuspěli.

Překvapením pro organizátory byla účast více než 40 odborníků nejen z UJE, ale i z Hlavní správy ČEZ, ČEPS, OSC a I&C Energo, což bylo u takto specializovaného semináře nečekané. S prvním referátem „Obchodní strategie ČEZ v podmínkách vyvíjejícího se trhu s elektřinou" vystoupil ředitel sekce bilancí Hlavní správy Ing. Miroslav Vrba, který hovořil o nových podmínkách na trhu s elektřinou, přípravě provozu, technickém dispečinku ČEZ, vyhodnocování provozu zdrojů a poskytování podpůrných služeb. Na tento referát navázal vedoucí oddělení příprava provozu zdrojů sekce bilance HS ČEZ Ing. Jiří Neužil s příspěvkem, ve kterém popsal systém přípravy provozu zdrojů ČEZ, jejich zařazování do podpůrných služeb a s tím související prací technického dispečinku ČEZ. Ing. Neužil připomněl důležitý fakt, že soustava bloků nemůže současně poskytovat podpůrné služby a dosahovat nákladového optima, ale přesto se tyto služby poskytovat vyplatí. Moje maličkost a kolegové Bajgl a Mečíř jsme prezentovali problematiku jaderného paliva a fyziky reaktoru související s regulováním výkonu na EDU a ETE. S příspěvky na téma „Regulace činného výkonu z pohledu režimů a životnosti" vystoupili Ing. Horčička (ETE) a Ing. Kubica (EDU). O regulaci činného výkonu bloků z pohledu provozní ekonomie a proměnných nákladů hovořili pánové Maryška (ETE) a Smíšek (EDU), který měl i referát zabývající se legislativou související s poskytováním podpůrných služeb. Zkušenosti s provozem EDU v regulaci činného výkonu na závěr prezentoval Ing. Kubica, který je právem považován za otce regulací činného výkonu na EDU a byl i hlavním organizátorem tohoto semináře.

Kolegové z EDU najdou jednotlivé referáty v elektronické formě na disku O v oblasti 16 - Palivový cyklus v adresáři Seminare\Regulace_vykonu_2003 od 9. 6. 2003. Oficiální sborník ze semináře nebude vydáván, ale zájemcům nabízíme možnost zaslání referátů na CD.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku