Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2003

Nové palivo na JE Dukovany
Dne 30. 4. 2003 obdržela Jaderná elektrárna Dukovany rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterým se povoluje používání jaderného paliva nového typu, se středním obohacením pracovních kazet 4.38 %U235 resp. 4.21 %U235 a se šesti proutky s vyhořívajícím absorbátorem (3.35 %Gd) v každé pracovní kazetě. Spolu s použitím modernizovaných kazet HRK s hafniovými absorbátory je umožněn postupný přechod na úplný pětiletý palivový cyklus u reaktorů JE Dukovany. Příprava této modernizace paliva a palivového cyklu započala již v roce 1998 a vyvrcholila v dubnu roku 2000 podpisem příslušného dodatku k platnému kontraktu na dodávky jaderného paliva, uzavřeného s ruskou firmou TVEL. Licenční proces proběhl před státním dozorem v letech 2001 až 2003.
Nové palivo, označované jako Gd-1, bude letos zavezeno do reaktorů 2. a 1. bloku a v příštím roce pak do 4. bloku. Třetí blok bude do roku 2005 pracovat s již nakoupeným palivem stávajícího typu a pak přejde rovnou na budoucí palivo s vyhořívajícími absorbátory 2. generace. Toto budoucí palivo (označované jako palivo Gd-2), na jehož dodávky již byl uzavřen kontrakt, je rovněž určeno pro 5 letý cyklus. Dodavatel paliva realizoval rozsáhlé konstrukční úpravy paliva , které umožní jeho další zvýšené využití , mj. je optimalizován vodo-uranový poměr, zvýšena hmotnost uranu v kazetách při celkově sníženém středním obohacení (na hodnotu 4.25 %U235 ) a při zachovaném počtu šesti proutků s vyhořívajícím absorbátorem obdobným palivu Gd-1. Zpracování rozsáhlé dokumentace k licencování paliva Gd-2 bylo zahájeno v dubnu letošního roku.
Přechod na palivo Gd-2 bude probíhat postupně, vždy současně s realizací nového SKŘ na jednotlivých blocích JE Dukovany a přinese vedle zlepšení fyzikálních parametrů palivových vsázek i značný přínos ekonomický.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku