Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2003

Summit G8 k otázkám energetiky
Vedoucí představitelé Summitu G8 nejvyspělejších průmyslových zemí na svém setkání ve Francii konstatovali probíhající rozvoj jaderné energetiky v členských zemích a zavázali se urychlit vývoj a výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, palivových článků a vodíkových technologií. Ve svém prohlášení ke vědě a technologiím, které umožňují tzv.udržitelný vývoj společnosti uvádí v části jaderná energetika, že se budou snažit vyvinout dokonalejší technologie, které budou bezpečnější, spolehlivější a více odolné proti zneužití.

Rusko dodá jaderné palivo do Iránu
Rusko - Irán: Rusko si pospíšilo s prohlášením ohledně dodávky jaderného paliva na JE Busher v Iránu, kterou pomáhá stavět, a k různým zprávám v tisku, že president Putin slíbil na Summitu G8 podmínění těchto dodávek podpisem dodatečného protokolu Iránu s MAAE o nešíření jaderných materiálů. Ministr T.Blair také zdůraznil v britském parlamentu, že Irán by měl bezpodmínečně a bezodkladně takovou smlouvu s MAAE podepsat. Ruské ministerstvo pro atomovou energii Minatom však trvá na tom, že dodávky jaderného paliva jsou podepsány na základě jiných smluv, bez této podmínky a nemají žádný vztah k protokolárním otázkám. Stavba této JE i dodávky paliva jsou dle Minatomu plně v souladu se všemi platnými mezinárodními dohodami, včetně té o nešíření jaderných materiálů. Ministerstvo Minatom se domnívá, že mezinárodně vyvíjený tlak má za cíl zamezit probíhajícímu obchodnímu kontaktu Ruska s Iránem a navrhují zesílit inspekce MAAE s cílem potvrzení nezneužívání jaderných materiálů v této zemi.

British Energy ještě není "za vodou"
Velká Británie: Společnost British Energy hlásí obrovské finanční ztráty po traumatickém účetním roku 2002/2003. Jedná se o ztrátu před zdaněním téměř 4,3 miliardy liber v porovnání s loňskou ztrátou 493 miliónů liber. CEO společnosti p. Adrian Montague řekl, že nehledě na povzbuzující vývoj při zavádění tzv. Restrukturalizačního plánu je před nimi ještě dlouhá cesta. O společnost má potenciální zájem i americká AmerGen, která jedná o nákupu 50% akcií BE. Zde však bude klíčovým faktorem možné transakce cena uvedených akcií, která je součástí plánu. Dalším faktorem je stále se držící extrémně nízké ceny elektřiny na britském trhu, které dále zvyšují ztráty společnosti BE. Aby toho nebylo málo, tak JE vyrobily letos o 3,8 TWh méně než byl roční plán. Společnost se proto za každou cenu snaží zvýšit spolehlivost svých zařízení a naplánované výroby. Používá k tomu veškeré dostupné programy, včetně programů WANO.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku