Návrh státní energetické koncepce

5. června předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k veřejné diskuzi "Návrh aktualizace státní energetické politiky". V části "Aktualizace státní energetické koncepce" dokument stanovuje vize a cíle státní energetické koncepce a nástroje, jakými má být těchto cílů dosaženo. Dále návrh obsahuje přílohy zabývající se sumarizací aktuálně platných a nově navrhovaných nástrojů státní energetické koncepce, scénáře možného vývoje energetiky a porovnání jejich dopadů, porovnání významných energetických strategií a analyzuje vývoj a současný stav energetického hospodářství České republiky. Dokument najdete na internetových stránkách MPO (www.mpo.cz), kolegové z Dukovan najdou celý dokument na disku O v adresáři 16_Palivovy_cyklus\Zpravodaj_CNS pod názvem Sekmpo03.pdf. Zájemci o zaslání tohoto dokumentu (velikost 3.8 MB) se mohou obrátit na moji adresu: burked1.edu@mail.cez.cz.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku