Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2003

Seminář na vědu a výzkum v oblasti jaderné energetiky 21. století
EU: Seminář na vědu a výzkum v oblasti jaderné energetiky 21. století - 17.10.2003 pořádá Foratom v Bruselu významný seminář za účasti členů EK, EP a vedení významných výzkumných ústavů jaderné energetiky (pozn. Za ÚJV Řež účast Ing.Váša). Vzhledem k tomu, že EU plánuje významnou finanční podporu rozvoji této části průmyslu ukazuje to na snahu udržet používání jaderné energetiky i v budoucích letech. Seminář je plánován na oblasti: nové projekty JE, jadernou fůzi a nakládání s RaO.

Spor o Sellafield
Irsko-V.B.: 10.6.2003 začal arbitrážní soud v Haagu řešit mezistátní spor Irska a Velké Británie ohledně provozu zařízení Sellafield a výrobě MOX paliva na této lokalitě. Irsko podalo žalobu na rozhodnutí vlády V.B. povolit provoz s tím, že výše uvedené rozhodnutí není v souladu s Konvencí mořského práva (UN), obávají se možného znečištění okolního moře a nebezpečí v souvislosti s transporty jaderných materiálů. Britská vláda však obvinění rozhodně odmítá a říká že předložila i dále předloží důkazy o tom, že Sellafield v žádném případě neznečišťuje ŽP a že nebyl porušen žádný zákon ani Konvence. Soud má případ uzavřít do 27.června t.r. Ministr energetiky V.B. p.Brian Wilson řekl, že je mu velice líto, že se tento případ bude řešit takovým způsobem, ale že bohužel není zřejmě jiné východisko. Proti emocím je těžké argumentovat jak technickými tak i právními argumenty (Mezinárodní tribunál na mořské právo již jednou žalobu Irska odmítl).

BNFL bude mít nového CEO
Velká Británie: Společnost BNFL jmenovala p. Steve Tritche, současného prezidenta a CEO pobočky Westinghouse, s účinností od 1.10.2003 také CEO celé jaderné skupiny BNFL (global nuclear utilities business group). P.Tritch bude řídit komerční aktivity kolem výroby MOX paliva v Sellafieldu a také mezinárodní přepravu JM. V této funkci nahrazuje p.Charlese Pryora, který odchází do důchodu.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku