Temelín musí zeštíhlet

Temelín - Už měsíc šéfuje největší tuzemské elektrárně sedmačtyřicetiletý Jiří Vágner. Zatímco úkolem jeho předchůdce Františka Hezoučkého bylo spustit Temelín, Vágner teď musí dokázat, že ostře sledovaná jaderná elektrárna je schopna plynulého a bezpečného provozu. Čeká ho také nepopulární krok - jen letos bude muset dát výpovědi 145 zaměstnancům.

Jak se vám sedí v ředitelském křesle po Františku Hezoučkém?

Pan ředitel Hezoučký mi především předal dva pracující bloky, u kterých je nyní potřeba dokončit vyladění jejich provozní spolehlivosti.

Necháte si na stěně v kanceláři obraz někdejšího ministra průmyslu Miroslava Grégra, který si tu pověsil Hezoučký?

Kancelář jsem si nechal svou původní, ve které není potřeba nic měnit. Exministra Grégra si hluboce vážím.

Každý si dovede alespoň přibližně představit, co dělal váš předchůdce při spouštění. Co ale vlastně obnáší práce šéfa již fungující atomové elektrárny?

Úkolem číslo jedna je rychlé zvýšení provozní spolehlivosti elektrárny. Hlavním úkolem již není spuštění, ale spolehlivá výroba elektřiny. V podmínkách existujícího trhu s elektrickou energií, do níž se Temelín narodil, to však nestačí. Další podmínkou úspěšné dlouhodobé existence elektrárny je nízká cena, za niž energii vyrábíme.

Do konce příštího roku chcete snížit náklady na výrobu elektřiny o stokorunu na jednu megawatthodinu. Pocítí to i zákazníci na zlevnění proudu?

V regionech, kde ČEZ získal většinové podíly v distribučních rozvodných společnostech, ano. Chceme prosadit snížení ceny elektřiny konečným zákazníkům zhruba o tři až pět procent.

Takže obyvatelé jižních Čech, kde distribuce proudu patří německému konkurentu E.ON, levný proud z Temelína nepocítí?

Je možná trochu paradoxní, že v jižních Čechách a na jižní Moravě tedy v regionech, kde se provozují obě české jaderné elektrárny, lidé tuto cenovou politiku skupiny ČEZ nepocítí. V těchto regionálních rozvodných společnostech nemá naše akciová společnost potřebnou majoritu. Myslím však, že určitý prostor pro snížení ceny je i zde.

Kdy oba reaktorové bloky budou fungovat naplno a bez nejrůznějších vynucených odstávek?

Oba bloky již pracují na plném výkonu v rámci zkušebního osmnáctiměsíčního provozu, kdy je vyšší poruchovost ještě předpokládána a plánována. V rámci energetického spouštění bloku jsme prověřili většinu spolehlivostních charakteristik. Ale nemohli jsme ověřit všechny. K tomu směřuje náš asi nejnaléhavější úkol - stabilizovat provoz elektrárny do konce roku 2004.

Lidé se často ptají: Co chybí Temelínu, aby byl stejně spolehlivý zdroj jako Dukovany?

S mírnou nadsázkou odpovídám, že je to především 18 let zkušeností s provozem bloků. Ale teď vážně - k tomu, abychom dosáhli provozních parametrů Dukovan, nás čekají roky tvrdé práce.

Jaký je důvod sloučení jaderných elektráren Temelín a Dukovany?

Právě aby nebylo potřeba těch 18 roků, sloučili jsme obě elektrárny, takže Dukovanští nám lépe předají své zkušenosti. Jde o jedinou cestu, jak je možné dále optimalizovat personální náklady obou elektráren s jistotou setrvání vysokých bezpečnostních parametrů provozu. Cílem je udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti jaderné energetiky.

Takže budete také propouštět. Jak bude zeštíhlování letos pokračovat?

Temelín pracuje na optimalizaci svých nákladů třetím rokem. V předešlých dvou letech se podařilo najít řešení, jež umožnila snížit počet zaměstnanců o více než 300 osob, a to bez vlivu na průběh nebo bezpečnost spouštění elektrárny. V Temelína letos snížíme počet lidí o 145.

Jaký je cílový stav a kdy ho chcete dosáhnout?

Strategický cíl se týká obou atomových elektráren. Celkové snížení počtu zaměstnanců v průběhu dvou let je zhruba 17 procent. To znamená, že v roce 2005 bude na obou jaderných elektrárnách pracovat okolo 2200 zaměstnanců, nyní je to 2649 lidí. Snažíme se dosáhnout úspor také spojením útvarů elektráren, které do této doby vykonávaly paralelně obdobné činnosti zvlášť a mnohdy se dublovaly.

Mají propouštění lidé nějaké nadstandardní výhody, jako je třeba výše odstupného?

Výše odstupného je stanovena kolektivní smlouvou a v průměru dosahuje sedminásobku průměrné mzdy. U zaměstnanců, kteří pracují v energetice dlouhou dobu, může dosáhnout až třináctinásobku.

Souhlasíte s úmyslem ministra průmyslu Urbana, aby se v Temelíně postavily další dva reaktory?

Jak jistě víte, v Temelíně čtyři bloky stát měly, vláda však výstavbu dvou pozastavila. Stavba jaderné elektrárny je během na dlouhou trať a společnost ČEZ nemá ve svém podnikatelském záměru výstavbu nového jaderného bloku.

Ale asi by se vám to líbilo, že?

V reálných podmínkách naší země je samozřejmá i alternativa jaderné energetiky. Pravděpodobně se nebude jednat o tisícimegawattové bloky, ale o výkony menší v nově konstrukčně koncipovaných elektrárnách. Podmínkou bude vůle a zadání vlády, akceptovatelnost jádra veřejností a potřeba zajištění elektřiny pro naši republiku. Potom by se ve výběru mohla objevit, byť asi ne v první řadě, i lokalita Temelína.

Zdroj: MF Dnes

zpět na úvodní stránku