Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2003

Evropská komise založila ERIC
EU: Evropská komise zahajuje novou iniciativu, která je směrována na lepší osvětu veřejnosti v otázkách jaderné energetiky. K tomuto účelu založila v Belgii sdružení ERIC (Energy Research Information and Communication Group), jenž má působit v oblasti práci s veřejností v otázkách energetiky. Touto iniciativou navazuje EK na nedávný průzkum veřejného mínění, který ukázal, že většina občanů EU má v této oblasti velice malé znalosti. EK chce, aby otázkám energetiky byly věnovány širší a mnohem více transparentní diskuse. ERIC bude zahrnovat státní ministerstva a agentury, průmysl, nestátní organizace, vysoké školy, vědu, technická muzea a pod. s cílem podporovat dialog mezi veřejností v otázkách energetiky. Při průzkumu vyšlo také najevo, že 2/3 občanů by podporovalo ponechání jaderné cesty energetiky v případě, kdyby byli ujištění o existenci bezpečných řešení nakládání a ukládání radioaktivních odpadů. Komisařka EU pro energetiku a dopravu pí.Loyola de Palacio řekla minulý týden v Bruselu, že vodík a nové palivové články vycházejí z laboratoří a klepou na dveře trhů. EU se musí důrazně zasadit, aby se tyto dveře otevřely pro podnikání v této oblasti, což bude vhodným způsobem doplňovat energetickou politiku EU. K výrobě vodíku musí být využívané čisté obnovitelné zdroje a jaderná energetika.

Phenix znovu v provozu
Francie: Francie uvedla po pěti letech znovu do provozu prototypový reaktor Phenix (rychlý breeder), který se má v nejbližších letech (do r.2008) podílet na řadě výzkumných projektů. Jedná se o jeho již v pořadí 51.provozní cyklus. Spuštění předcházela rozsáhlá inspekce, opravy a řada modernizací projektu. Šéf francouzské komise pro atomovou energii CEA p.Alain Bugat řekl, že se zde chystá celkem 12 projektů transmutací. Dle jeho prohlášení se investice 250 mil. EUR do obnovy reaktoru vyplatí, protože představuje důležitý nástroj vědy a techniky.

Bulharsko chce dostavět JE Belene
Bulharsko: Bulharský ministr energetiky p.Kovačev oznámil záměr vlády na obnovení výstavby JE Belene v roce 2004. Stavba této JE byla přerušena v r.1990, ale v prosinci loňského roku vláda tento zákaz zrušila. 11.června na tiskové konferenci v Sofii pan ministr sdělil novinářům, že Bulharsko investovalo již příliš mnoho do výstavby této JE (infrastruktura a inženýrské sítě) a že vláda vážně uvažuje o pokračování tohoto projektu. Představa je mít JE v provozu již do r.2008. Do října t.r. má být provedena studie proveditelnosti a způsobu dokončení dvou již rozestavěných bloků. Tato studie bude potom předána vládě k definitivnímu rozhodnutí. Pan ministr dále prozradil předběžné plány na uspořádání mezinárodního tendru na projekt a stavbu této JE.

Diskuse ve švédském parlamentu
Švédský parlament zažívá neustálé diskuse nad otázkou jaderné energetiky v zemi. Dne 10.června vystoupila za Liberální stranu její mluvčí pí Eva Flyborg, která se vyjádřila, že její strana by uvítala změny v energetické politice, jenž je směrována k postupnému odchodu od jádra - tzv.německý model, a to změny takové, aby umožnili potenciálním investorům postavit jadernou elektrárnu v okamžiku když to bude potřeba. „Je třeba změnit v tomto ohledu zákon" prohlásila členka parlamentu v průběhu debaty kolem vyřazení JE Barseback 2. Během této debaty však současně parlament schválil návrh švédské vlády (menšinová vláda sociálních demokratů) , který požadoval přijetí rozhodnutí o vyřazení JE Barseback 2 z provozu do konce r.2004 (ne však ostatní JE v zemi). Zmocněnec vlády pro tuto otázku, p. Bo Bylund, má do dubna 2004 předložit závěry z jednání s provozovateli JE. Šéfové společností se ale dali slyšet, že nevstoupí do žádných jednání s vládou o energetické politice, dokud nebude zrušena daň na elektřinu z jaderných elektráren.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku