Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2003

Francie dodává víka reaktorů do USA
Francie: Společnost Framatome ANP podepsala kontrakt s americkou společností Florida Power and Light na výrobu a dodávku čtyř vík TNR pro JE Turkey Point-3 (v r. 2004), Turkey Point-4 a St Lucie-1 (2005), a St Lucie-2 (2006). Tyto víka bude vyrábět Framatome ve Francii na závodě Chalon Saint-Marcel a instalace se plánuje během plánovaných odstávek pro výměnu paliva.

Novinky z Bulharska
Komise MAAE dokončila (27.06.03) revizi bulharského jaderného dozoru (NRA-Nuclear Regulatory Agency) s konstatováním, že tento orgán splnil všechny právní požadavky, které zajišťují dlouhodobě jeho nezávislost a že bulharský dozorný systém JB dosáhl požadované úrovně. Tým IRRT zkoumal po dobu 2 týdnů tento systém a kromě prověrek legislativy a dokumentace zahrnoval množství rozhovorů s personálem NRA a JE Kozloduj. MAAE plánuje zveřejnit svou závěrečnou zprávu příští měsíc.

Výkonný ředitel stavby nové JE Belene, p.Ilcho Kostov, řekl, že proces nabídkového řízení na výběr typu reaktoru začne pravděpodobně ještě do konce tohoto roku a výsledek má být oznámen nejpozději do dubna 2004. Oznámil také, že ta země, která nabídne také možnost zpětného odebírání použitého paliva bude mít ve výběrovém řízení přednost (Francie, Rusko, V.B.).Bulharská vláda bude o definitivním osudu JE Belene jednat v říjnu t.r. na podkladě právě prováděné studie proveditelnosti a efektivity celého projektu.

MAAE posoudilo událost na JE Pakš
Maďarsko: MAAE provedlo expertní posouzení události poškození palivových kazet na JE Pakš při jejich čištění v dubnu 2003 a dospělo k závěru, že projekt i provoz čisticího systému byl v rozporu se standardy MAAE. Tým MAAE pod vedením p.Miroslava Lipára zdůraznil, že vedení elektrárny i jaderného dozoru HAEA je zainteresováno na zlepšení jaderné bezpečnosti této jaderné elektrárny. Ve snaze provést očištění úsad na trubkách PG se obrátilo na důvěryhodného dodavatele, který měl za úkol tento problém vyřešit. Výše uvedená činnost však byla prováděna v rozporu s normami a doporučeními MAAE. Dále ani JE Pakš ani jaderný dozor neuplatnili konzervativní rozhodovací přístup při oceňování rizik spojených s použitím tohoto čistícího systému. Existovalo zde nadměrné spolehnutí se na dodavatele a ve spojení s časovým tlakem a minulými pozitivními zkušenostmi z podobných operací nebyla věnována náležitá pozornost projektovému řešení systému a jeho provozu. Dozor HAEA podcenil bezpečnostní významnost návrhu tohoto čistícího systému, což vedlo k nedostatečnému posouzení projektu. Dále bylo zjištěno, že dodavatel pracoval bez náležitého dozoru provozu JE Pakš a obsluhující personál nedostal náležité školení z bezpečnostních aspektů provádění zmíněných manipulací. Konečně, na provádění činností nebyly zpracovány provozní ani bezpečnostní předpisy. Z hlediska radiační bezpečnosti však bylo zjištěno, že ani personál ani obyvatelstvo v okolí neobdrželo nadlimitní roční dávky a že normy MAAE byly v tomto ohledu dodrženy. Tým vypracoval řadu doporučení a závěrečná zpráva pro vládu bude k dispozici do jednoho měsíce. Maďarská vláda se chystá tuto zprávu zveřejnit.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku