Zpráva ze zasedání ERIC Group

V červnu letošního roku založila Evropská komise skupinu Energy Research Information and Communication Group. V pátek, 4. 7. se v Bruselu v prostorách Evropské komise uskutečnilo první jednání skupiny. Skupinu tvoří 40 členů, specialistů z ministerstev, výzkumných ústavů, energetických společností, vysokých škol, science muzeí, průmyslových podniků a nevládních organizací. Viz seznam v příloze. Jsem tam zatím jediným členem ze zemí přistupujících k EU. Pozval mne Research Directorate General EC na doporučení Foratomu, který má informace o vzdělávacím programu ČEZ a jeho výsledcích.

Impulsem pro vznik skupiny byl výsledek průzkumu Eurobarometer, který ukázal, že většina občanů EU má o energetice zkreslené představy a nezná fakta. Podle zahajovací řeči pana Michela Poireau, Head of unit Energy and Policy DG RTD, je si Evropská komise vědoma, že pro nadcházející veřejné debaty o budoucnosti energetiky EU je zlepšení komunikace a vzdělávání obyvatel EU o různých aspektech energetiky, trvale udržitelném rozvoji, zajištění dostatku energie pro budoucnost, úsporách, možných nových zdrojích atd. velmi důležité. ERIC bude pracovní skupinou, jejímž úkolem bude dodávat EC zpětnou vazbu a dokonce i doporučení pro decision makers EC v této oblasti.

Z průzkumu vyplynulo, že společnost v EU vůbec netuší, jak je energetika vážné téma, myslí si, že energie je dostatek. Avšak v krátké budoucnosti čekají EU vážné energetické problémy. Lidé podceňují energetickou náročnost dopravy, resp. neberou ji v úvahu při diskusích o potřebě energie, přeceňují současný podíl jádra na energetickém mixu, nespojují pojem globální oteplování s CO2, myslí si, že obnovitelné zdroje energie jsou zadarmo, nejsou příliš ochotni šetřit energií. Většina si myslí, že jaderné elektrárny významně přispívají k celkovému oteplování planety a změnám klimatu, 81% si myslí, že do 20 roků budou energetické potřeby společnosti uspokojeny použitím energetického mixu, 47% si myslí, že evropské vlády musí zařadit otázku nakládání s radioaktivními odpady mezi nejvyšší priority, atd. V případě nové elektrárny veřejnost považuje za nejdůležitější, aby elektrárna přinášela nová pracovní místa, teprve pak fakt, je-li ekologická.

Účastníci referovali o svých jednotlivých komunikačních kampaních - byly jich stovky a měly či neměly úspěch. Např. National Energy Policy Debate ve Velké Británii byla soustředěná na webu, přitom podle průzkumu informace o energetice získává jen 10% lidí. Výzkumné centrum EFDA udělalo kampaň o fúzi ve školách, ale zjistili, že to je tematika příliš odtržená od života, účinnější je mluvit o praktických aplikacích vědy. Státní kampaň v Německu propagovala větrné elektrárny na pobřeží, ale selhala, protože byla příliš vědecká a tudíž málo srozumitelná pro lidi. Nejlépe fungují kampaně jednoduché s jediným srozumitelným poselstvím a spojené s něčím, co mohou lidé vykonat ihned a vidí výsledek (příklad kampaně londýnského Science muzea na trvale udržitelný rozvoj a úspory). Výzkumné centrum Juellich v Německu udělalo za peníze německého ministerstva kampaň na popularizaci vědy a techniky v oblasti energetiky, zájemce mohl získat balíček informací, rad a návodů - bylo to jen pro úzkou skupinu lidí. Řecko - zatím nic nedělá, nemá na to peníze, žádá po EU, aby je zafinancovala. Lidé v Řecku jsou proti větrným elektrárnám, protože si myslí, že způsobují záření (!) a ohrožují lesy. Ve Španělsku je za rozšiřování informací o energetice zodpovědná Energetická agentura - udělali multimediální CD s informacemi a putovní výstavu. Belgie se neúspěšně pokoušela prosadit více větrných elektráren - je příliš husté osídlení a lidé jsou proti. Dánská Energy Authority má kampaň „nejlevnější energie je ta nespotřebovaná". Jinak se nikdo nemá k tomu, dělat kampaň na úspory energie - všichni chtějí prodávat. Švýcaři už jsou unaveni neustálými referendy o energetice a nechtějí hlavně platit vyšší cenu za energii. Jako příklad za Česko jsem uvedla desetiletý vzdělávací program ČEZ, časopis popularizující energetiku Třetí pól (nechali si vzorky na DG) a účast ČEZ na Dnech vědy pořádaných AV ČR.

Z diskuse vyplynulo, že je potřeba nenechávat komunikaci o energetice jen na energetických firmách, ale spojit síly i se social sciences, že další průzkumy musí zmapovat individuální obavy, očekávání či ochotu obyvatel. Nejdůležitější je vzdělávání, ale studentům (i veřejnosti) je potřeba předkládat messages, které jsou zajímavé již v prvním řádce a nejlépe spojené se show, která upoutá a stane se záminkou k tomu vysvětlit, jak to fyzikálně funguje.

První jednání ERIC Group doporučilo:
- zřídit společnou web stránku pod heslem, kde by se vyměňovaly zkušenosti, prezentovaly výsledky průzkumů, sdílely poznatky od účastníků a diskutovalo, (EC je připravena i překládat materiály z jiných jazyků) (Zřídí DG RTD, účastníci naplní vším relevantním)
- udělat ze získaných informací od účastníků syntézu poznatků o chování a znalostech lidí o energetice za posledních 30 let (udělá DG RTD)
- společně pracovat na zlepšení znalostí veřejnosti všemi dostupnými prostředky (každý po své linii)
- udělat na základě rozboru poznatků další detailnější a metodologicky propracovanější průzkum (Eurobarometer)

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku