Rakouský nejvyšší soud: Žaloby proti Temelínu jsou přípustné

Rakouské soudy se musí zabývat žalobami proti jihočeské jaderné elektrárně Temelín. Rozhodl o tom nejvyšší soud (OGH) se sídlem ve Vídni, který změnil předchozí verdikt soudů nižší instance o nepříslušnosti těchto sporů. Samotný proces ale může trvat roky.

"OGH rozhodl, že rakouské soudy jsou v otázce ochrany před imisemi (z Temelína) příslušné jednat," řekl dnes ČTK šéf senátu nejvyššího soudu Gustav Mayer. Tento postup je v souladu s evropskými dohodami, dodal.

Rozhodnutí OGH uvítali jak představitelé spolkové země Horní Rakousy, tak ekologičtí aktivisté, kteří již několik let tvrdí, že Temelín není bezpečný a případný únik radioaktivity z reaktoru by postihl také alpskou republiku. Následně podali proti jihočeské elektrárně žaloby u rakouského soudu.

"Tím bylo dosaženo důležitého etapového vítězství v právním boji proti Temelínu," uvedl právník Helmut Hüttinger, zastupující odpůrce atomu, a netajil radost nad rozhodnutím nejvyšší rakouské soudní instance. Šéfka Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Mathilde Hallaová zdůraznila, že stanoviskem OGH odpor proti atomu získává nový rozměr.

"Žaloba má donutit ČEZ k takovým opatřením, aby nedošlo k ohrožení pozemků v Horních Rakousích," řekl ČTK zmocněnec hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec k žalobě, kterou jako první podaly Horní Rakousy. Upozornil však, že samotný soudní spor může trvat roky, protože proces si vyžádá expertizy. "Rozhodnutí soudu ale bude závazné také pro českou stranu," zdůraznil s tím, že Česko se zanedlouho stane členským státem Evropské unie, kde takové pravidlo platí.

Podle českého náměstka ministra spravedlnosti Jakuba Camrdy však v Evropské unii není vzájemné uznávání rozsudků civilních soudů automatické. "Po vstupu ČR do Evropské unie začne platit nařízení, na jehož základě bude možné, aby české soudy uznávaly civilní rozsudky rakouských soudů a naopak, ale jenom za přesně vymezených podmínek," uvedl Camrda.

Pokud podmínky, které jsou v nařízení evropského společenství vyjmenovány, nebudou splněny, rozsudek uznán nebude. Takovým důvodem podle Camrdy například je, že se cizí rozsudek nesmí příčit zásadě veřejného pořádku v ČR. Pokud ale naopak nebude shledán žádný vyjmenovaný důvod pro neuznání, musí být rozsudek uznán, dodal náměstek. O uznání rozsudku bude rozhodovat český místně příslušný okresní soud.

Právní postup proti provozovateli jihočeské jaderné elektrárny si spolková země Horní Rakousy zvolila jako pojistku pro případ, že by selhal takzvaný proces z Melku, týkající se zvyšování bezpečnosti Temelína a výměny informací mezi experty. Na tomto procesu se dohodli bývalý český premiér Miloš Zeman a rakouský kancléř Wolfgang Schüssel.

Horní Rakousy podaly u zemského soudu v Linci žalobu proti provozovateli české jaderné elektrárny Temelín - společnosti ČEZ - i jeho americkému dodavateli technologie, firmě Westinghouse. Tím chtěly zajistit, aby provozovatel elektrárny nezamořoval soukromé pozemky žalující strany radioaktivními zplodinami a v plné míře odpovídal za případné škody, které by mohly provozem elektrárny vzniknout. Ještě před samým projednáním žaloby ale soud loni v dubnu rozhodl, že mu nepřísluší zabývat se tímto sporem.

Zástupci spolkové země však od začátku věřili, že rakouské soudy nakonec žalobu budou muset projednat. Před časem totiž vrchní soud ve Vídni v případě podobné žaloby proti slovenské jaderné elektrárně Mochovce přiznal pravomoc oblastnímu vídeňskému soudu.

Zdroj: ČTK

zpět na úvodní stránku