Vážení kolegové,

Česká nukleární společnost si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro současné uživatele a potenciální zájemce o využívání informační sítě NucNet. Seminář se uskuteční dne 29. října 2003 od 10.00 hod v Tiskovém centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1 (přízemí budovy za recepcí). Předpokládaná doba trvání semináře je 2 hodiny.

Na semináři vystoupí generální sekretář NucNet pan John Shepherd, který Vám podá nejnovější informace o této informační síti a záměrech jejího dalšího zdokonalování. Přítomni budou rovněž čelní představitelé České nukleární společnosti, kteří vám poskytnou informace o možnostech a podmínkách využívání sítě NucNet v České republice.

Věříme, že využijete možnost seznámit se s touto celosvětovou sítí informací z jaderných oborů a těšíme se na Vaši účast.

ČNS

zpět na úvodní stránku