Konference v Petrohradu

Na konci září jsem se na pozvání generálního ředitele organizace Atomenergoprojekt v ruském Petrohradu zúčastnil mezinárodní konference "Designing and operation of nuclear power plants". Součástí konference bylo i setkání představitelů sekcí mladých při nukleárních společnostech (Rusko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika), díky kterému jsem rozšířil naše kontakty s mladými kolegy z Ruska a Ukrajiny.
Účast na konferenci byla vskutku reprezentativní. Zúčastnili se jí specialisté nejen z výzkumných a vývojových organizací, ale i z mnoha ruských jaderných elektráren, takže si účastnící mohli udělat ucelený a poměrně detailní obrázek o stavu a směrech vývoje ruského programu mírového využívání jaderné energie. Konference probíhala v sekcích obecná témata, palivový cyklus, projektování a provoz jaderných zařízení a bezpečnost jaderných zařízení. Autor tohoto článku vystoupil s referátem „NPP Dukovany fuel cycle achievements", který byl organizátory konference vyhodnocen jako nejlepší ve své sekci. Kolegové z jaderné elektrárny v Mochovcích vystoupili s velmi zajímavým a vyčerpávajícím referátem o programu zvyšování bezpečnosti této elektrárny. Velké množství referátů bylo věnováno novým reaktorovým konceptům vyvíjeným v současnosti v Rusku (VVER 1500, blokový koncept VBER 300 a mnohé další). Zajímavý byl referát o vývoji nových typů turbosoustrojí o výkonech 200-300 MW pro klasické i jaderné bloky nižších výkonů. Několik referátů se věnovalo problematice reaktorů na rychlých neutronech BN 600 a 800. Nechyběly ani referáty zabývající se problematikou grafitových kanálových reaktorů RBMK. Specialisté z moskevského Atomenergoprojektu přednášeli o projektových pracích pro íránskou jadernou elektrárnu Bušer. Zajímavé byly referáty o použití paliva na bázi směsných oxidů (MOX) a problematice spojené se skladováním čerstvého paliva tohoto typu. Byly prezentovány i práce na nových nestacionárních neutronově-fyzikálních kódech (autora tohoto článku nejvíce zaujal kód Desna 7 vyvíjený pro reaktory VVER 1000). Referáty v sekci bezpečnost jaderných zařízení pojednávaly o analýzách tavení AZ, problematice bezpečnosti varných reaktorů, řešení nestacionárních dynamických procesů a problematice nadprojektových havárií reaktorů RBMK. Během několika dní bych měl obdržet sborník z konference, takže bude případným zájemcům k dispozici.
Pokud jde o Petrohrad samotný, mohu všem jeho návštěvu doporučit. Díky oslavám 300. výročí založení města, které proběhly letos v létě za účasti nejvyšších představitelů mnoha zemí, byly všechny pamětihodnosti opraveny a paláce září novotou. Jantarová komnata, stejně jako spousta dalších památek, je po mnoha desítkách let zrekonstruována do své původní krásy, a ti, kdo do města letos zavítali, mi potvrdí, že návštěva určitě stojí za to.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku