NUSIM 2003 Bratislava
Informace o konání konference

Ve dnech 10. - 12. září 2003 proběhla tradiční, dvanáctá konference Slovenské nukleární společnosti (SNUS), České nukleární společnosti (ČNS) a Kerntechniusche Gesellschaft e.V. (KTG) zvaná NUSIM. Organizátoři tentokrát vybrali pro toto setkání Bratislavu, hotel Družba. Konference se zúčastnilo cca 130 odborníků, nejvíce samozřejmě ze Slovenska. Konferenci otevřel pan Suchomel, prezident SNUS. Program konference byl naplněn zajímavými přednáškami. Úvodní část, jak je již tradicí, byla věnována situaci v oblasti jaderných technologií v evropských zemích, zejména SR, ČR a Německu. Jako hosté vystoupili pan Tulonen, který seznámil přítomné s posledním vývojem v Evropě, a pánové Böck, Kichev a Spiler, kteří informovali o stavu „jádra“ v Rakousku, Bulharsku a Slovinsku. Se situací na Slovensku seznámil přítomné pan Rapšík, situací v Česku pan John a stavem v Německu pan Güldner. Následující program byl rozdělen do těchto oblastí:

- Zvyšování jaderné bezpečnosti
- Zpětná vazba zkušeností z provozu jaderných elektráren
- Indikátory bezpečnosti, lidský faktror, řízení havárií
- Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí, Vyřazování JE z provozu
- Management jaderného vzdělávání
- Mladá generace.

V každé sekci se vyskytly pozoruhodné příspěvky. Mne osobně nejvíce zaujaly prezentace pana Tulonena o stavu v Evropě, pana Fischera (Nehoda v Pakši a její důsledky), pana Kitcheva o zápase Bulharů za jejich jadernou energetiku a ze sekce mladých všechny přednášky, odborně na úrovni, dobře anglicky prezentované a to i v podmínkách časového stresu.
Nejzajímavější pro mne osobně byla sekce „Management jaderného vzdělávání“. Z prezentací a nejen z nich plyne, že se Evropa dostává do situace, kdy komunita jaderných odborníků stárne, kdy se vzdělávací instituce „odtahují“ od jaderných oborů, ale i od technických oborů obecně, a kdy bezpečnost provozu, ale i rozvoj energetiky Evropy, může být limitován nedostatkem odborníků. Čím více na západ, tím je tento problém ožehavější. Nutno však řící, že Česko a Slovensko na tom nejsou až tak špatně a že je zde i velká příležitost pro naše vysoké technické školství připravovat odborníky nejen pro českou republiku.
Myslím, že konference byla velmi úspěšná, jak po odborné stránce, tak i po společenské. Po dlouhé době bylo cítit také něco mírného optimizmu. To pod vlivem rozhodnutí Finska o stavbě nové JE, pod vlivem dokončení ETE, vlivem švýcarského referenda, ale i pod vlivem neblahých problémů se zásobováním elektřinou v USA, Itálii, Švédsku atp. Ukazuje se, že to bez jádra nepůjde a že praxe již dokazuje nadcházející renesanci jaderné energetiky.
Na závěr konference jsem jménem České nukleární společnosti pozval přítomné na 13. NUSIM, který se bude konat na jaře roku 2005 v Jižních Čechách. Samozřejmě, že zvu též čtenáře a budu velice rád, když si do kalendáře udělají poznámku.

Děkuji kolegům ze SNUS za výbornou organizaci a atmosféru setkání.

Technická poznámka: I když není zvykem na NUSIMu vydávat sborník, rozhodli se pořadatelé dát přednášky dostupné v digitální podobě na CD. Toto CD je pro členy ČNS na požádání k dispozici. Případné požadavky prosím adresujte na sekretariát ČNS.

Václav Hanus

zpět na úvodní stránku