Fotovoltaická elektrárna v Dukovanech

Fotovoltaickou, neboli sluneční elektrárnu, postavila firma ČEZ, a. s., v rámci programu dlouhodobého ověřování provozu a životnosti alternativních zdrojů elektrické energie. Elektrárna slouží k demonstrativním účelům jako ukázka jednoho typu obnovitelných zdrojů.

Původně byla FVE umístěna na vrcholu kopce Mravenečník v Jeseníkách. V roce 2002 bylo rozhodnuto o přemístění FVE do sousedství Jaderné elektrárny Dukovany. Montáž začala 8.7.2003 a dne 24.10.2003 byla elektrárna uvedena do provozu.

Technologickou část FVE tvoří celkem 200 ks solárních panelů osazených na ocelové nosné konstrukci.
Zastavěná plocha je 580 m
2. Maximální výkon elektrárny je 10 kW.

Vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrické sítě. Elektřina z obnovitelných zdrojů je v České republice ze zákona dotována, skutečná cena elektřiny ze slunce je mnohonásobně vyšší v porovnání s nejlevnější - jadernou energií. Vyrobená elektřina se bude do sítě prodávat za dotovanou cenu 6Kč/kWh (sedminásobek ceny elektřiny z jaderné elektrárny).

Předpokládaná životnost článků je přibližně 20 let, což při současné výkupní ceně představuje návratnost vložených nákladů.

Pokud by FVE měla mít stejný výkon jako Jaderná elektrárna Dukovany, musela by zabírat plochu zhruba 100 km
2 za předpokladu, že provozovatel zajistí, aby slunce svítilo po celý rok ve dne i v noci.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku