Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2003

Úprava legislativy pro financování úložiště v Yucca Mountain

USA: Kongres spojených států amerických připravuje v současné době novou legislativu, týkající se reformy tvorby a použití fondů k nakládání s radioaktivní odpady. Nová legislativa má zajistit, aby všechny finance určené pro konečné úložiště vysokoaktivních RaO v Yucca Mountain byly skutečně věnované na tento projekt. Historicky se totiž stávalo, že kongres USA poskytl prostředky zaplacené zákazníky za jadernou elektřinu a soustředěné na fondu pro ukládání RaO pouze cca z jedné čtvrtiny. Ostatní prostředky věnoval na jiné účely. Jaderný průmysl USA vítá tento obrat v legislativě, která se projednávala dne 31.10.2003 v "House of Representatives". Jedná se o cca 750 mil USD, které se každoročně nashromáždí. Správné hospodaření s tímto fondem a poskytnutí prostředků pouze na projekt ukládání RaO je životně důležité pro plnění hmg., který uvažuje s termínem prosinec 2004 pro podání Žádosti o licenci a s r.2010 pro zprovoznění úložiště v plném rozsahu.

Žádost o prodloužení licence JE Cook

USA: JE Cook ( 2x 1030 MWe, PWR) je další elektrárnou, která si podala žádost jadernému dozoru NRC na prodloužení provozu o dalších 20 roků – tj na celkových 60 roků. Provozovatel - společnost American Electric Power, Michigan požaduje provozní licenci do r. 2034 pro 1.blok a do r.2037 pro 2.blok. Jedná se o více než 1400 stránek dokumentace, která obsahuje technické analýzy a další podklady pro prodloužení licence. P.Manor Nazar, VŘ společnosti pro JE, řekl, že to představuje strategicky významný mezník v životě elektrárny a celé oblasti kde JE provozuje. Dalších 20 roků je silný stabilizační faktor jak pro obyvatelstvo v regionu, pro firmu, tak i pro ŽP a pro stát jako příjemce daní z provozované činnosti. V USA má v současnosti 19 JE prodlouženou licenci na 60 roků a dalších 16 žádostí v současnosti posuzuje NRC.

Dostavba JE Cernavoda?

Rumunsko: Rumunsko v současnosti zvažuje zahájení dostavby 3.bloku JE Cernavoda. V současnosti zveřejněná vládní studie doporučuje provést ještě závěrečné finanční ohodnocení proveditelnosti dostavby a také způsobu financování. Jedná se o částku cca 1 miliardy USD, která má být shromážděna částečně z hotovosti poskytnuté vládou, mezinárodními půjčkami, akciemi a financováním trhu s elektřinou. 3.blok by v případě kladného rozhodnutí mohl najet již v r.2011. Uvedené rozhodnutí vlády je v souladu s dlouhodobým programem Rumunska (platným již dva roky), které počítá s postupným zprovozněním všech 5 bloků JE Cernavoda. 1.blok této JE letos obdržel provozní licenci platnou do 04/2005 a dokončení dostavby 2. bloku se plánuje na druhou polovinu r.2004.

Zdroj: NucNet

zpět na úvodní stránku