JÁDRO Cesta do srdce hmoty

V knihkupectví nakladatelství Academia, které se nachází na Václavském náměstí č. 34, proběhne 25. listopadu 2003 v 17 hodin křest knihy: JÁDRO Cesta do srdce hmoty. Tato výpravná publikace s velkým množstvím obrázků určená pro širokou veřejnost seznamuje s historií a hlavně současností a aplikacemi jaderné fyziky. Akce proběhne za účasti jednoho z autorů knihy a jednoho z překladatelů.

Jaderná fyzika by se bez nadsázky dala nazvat fenoménem dvacátého století. Dopady jejích objevů velmi významně ovlivnily dějiny minulého století. U jejího počátku stál objev radioaktivity Henri Becquerelem na sklonku století devatenáctého. Ten na základě ztmavnutí zabalené fotografické desky v blízkosti uranové soli objevil záření, jehož vznik byl prvním projevem existence velmi malého ale velmi hustého atomového jádra a to projevem jeho nestability. Jak zdůraznil Max von Laue ve svých Dějinách fyziky, máloco přispělo ke změně pojmu atom tolik jako objev radioaktivity.

Celá první půle dvacátého století pak byla ve znamení bouřlivého rozvoje poznání stavby a vlastností atomového jádra a jeho rozpadů. Objev jeho štěpení pak umožnil využít velké množství energie v jádře obsažené s notoricky známými pozitivními i negativními dopady na lidskou společnost. Význam jaderné fyziky může být dokumentován i tím, že autoři většiny stěžejních objevů v této oblasti byli oceněni Nobelovu cenou za fyziku.

V současnosti má jaderná fyzika velice širokou škálu aplikací. Není to jen poněkud kontraverzní produkce energie v jaderných elektrárnách, ale také velice široká škála využití v medicíně jak v diagnostice tak i k léčbě (například rakoviny). Široce se využívá i v geologii, archeologii, ekologii, genetice a dalších oborech. Její informace jsou nezbytné k pochopení vývoje a stavby vesmíru, hvězd i naší mateřské planety.

Kniha "JÁDRO Cesta do srdce hmoty" popisuje historii jaderné fyziky, zprostředkovává kouzlo hledání i překvapujících objevů, které prožívali pionýři tohoto oboru a zároveň poutavě zprostředkovává přehled současných znalostí. Jaderná fyzika není ukončený obor, takže kniha seznamuje i s objevy, které můžeme čekat na začátku nynějšího století, ať už jde o supertěžká jádra nebo o úplně nový stav velmi horké a husté jaderné hmoty - kvark-gluonové plazma. K jejímu sepsání se s podporou Evropské fyzikální společnosti sešli čtyři vědci Ray Mackintosh, Jim Al-Khalili, Björn Johnson a Teresa Peńa, kteří velice aktivně pracují v několika oblastech jaderné fyziky. Knihu napsali pěkným jazykem srozumitelným nejširší veřejnosti a půvab i lehkost textu zachovává i český překlad knihy Jiřího a Dáši Adamových. Nemalým kladem publikace je i velké množství názorných obrázků a dokumentačních fotografií, které umocňují srozumitelnost textu. Kniha jistě bude významnou pomůckou pro učitele fyziky, kterým umožní seznámit žáky s poznatky nejnovějšího rozvoje, ale i zdrojem poučení pro každého, který se zajímá o svět kolem sebe. Určitě se jí podařilo naplnit motto uvedené v záhlaví a díky poutavé formě vyprávění si ji podle mého názoru s chutí přečte jak úplný laik tak i odborník v dané oblasti.

Vladimír Wagner

zpět na úvodní stránku