Temelínský mezisklad vyhořelého paliva bude posuzován mezistátně

Záměr na vybudování meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně bude z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) posuzován mezistátně. "V tomto procesu se k němu může vyjadřovat veřejnost, zájem vyjádřilo i Rakousko. Jedná se o první mezistátní posuzování v plném rozsahu," řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová.
Ministerstvo vydalo 5. prosince závěr takzvaného zjišťovacího řízení. Jeho součástí je i přehled údajů, které má obsahovat dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovaná dokumentace bude zveřejněna, mimo jiné i na internetu, aby se k ní mohla veřejnost vyjádřit. K vyjádření ji podle mluvčí dostanou také správní úřady a územně samosprávné celky.

Temelínská elektrárna nemá mezisklad vyhořelého paliva. To je nyní dočasně uloženo v bazénu elektrárny, jehož kapacita stačí do roku 2013. Do té doby bude nutné vyřešit mezisklad. Proto společnost ČEZ předala 21. července záměr na jeho vybudování. Ministerstvo (životního prostředí) zahájilo proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a o záměru informovalo Rakousko a Německo.

"V srpnu Rakousko oznámilo, že vzhledem k možným negativním vlivům v případě havárie nebo teroristického činu požaduje účast v procesu EIA. Uvedlo také, že již učinilo všechny kroky pro zapojení rakouské veřejnosti a že nám poskytne své vyjádření včetně vyjádření veřejnosti. Ministerstvo 18. října 2003 sdělilo rakouské straně, že akceptuje požadavek na mezistátní posuzování tohoto záměru," upřesnila Šůlová

Uvažovaný mezisklad v Temelíně má projektovanou kapacitu 1370 tun vyhořelého paliva, což odpovídá 30 letům provozu elektrárny; má být provozován zhruba 60 let. Navrhované řešení je obdobné jako u meziskladu v elektrárně Dukovany, který je v provozu od roku 1995 bez jakýchkoliv komplikací. Skladování paliva je navrženo v dvouúčelových obalových souborech (pro přepravu a skladování), které mají být umístěny ve skladu v areálu elektrárny.

Zdroj: ČTK

zpět na úvodní stránku