Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. a 2. týden 2004

Roční energetický výhled v USA

Americký úřad pro energetiku vydává každoročně Roční energetický výhled. Publikované údaje pro rok 2004 ukazují zcela odlišné prognózy než před pěti lety, kdy se předpokládal útlum jaderné energetiky téměř až na polovinu. Letošní plány naopak ukazují na mírný nárůst podílu jádra v energetickém mixu USA až na 103 GWe v roce 2025, který bude zajištěn modernizací stávajících JE, zvyšováním jejich projektových výkonů a znovu uvedením do provozu jedné JE v r. 2007. Prognóza zatím neuvažuje se stavbou žádné nové JE, ale je jasné, že jádro bude hrát klíčovou roli při výrobě elektřiny i po r. 2025, a to i nehledě na to, zda bude či ne přijata státní politika na snížení emisí kysličníků uhlíku do atmosféry. Další nárůst produkce elektřiny se očekává na bázi zemního plynu (vzhledem k cenám plynu však mnohem méně než se původně plánovalo), ale hlavní zvýšení výroby elektřiny je z uhlí, které vzhledem k výhodné ekonomice překonalo ostatní zdroje. Rozvoj obnovitelných zdrojů do r. 2025 bude velice mírný s ohledem na jejich ekonomickou nevýhodnost.

Studie nákladů základních energetických zdrojů ve Francii

Francouzská vláda nechala provést studii nákladů základních energetických zdrojů – uhlí, plynu a jádra pro léta 2007 až 2015. Tato studie uvádí ceny zdrojů (v EUR) pro základní zatížení takto: jádro - 2.84 c/kWh, uhlí - 3.2-3.4 c/kWh a plyn - 3.5 c/kWh. Výhodnost jádra se má ještě zvýšit, pokud bude uplatněna dodatková daň na zdroje emitující skleníkové plyny – a to v rozmezí od 0.15 do 1.5 c/kWh. Ceny jádra jsou navíc mnohem stabilnější než u uhlí a ještě mnohem více než u plynu. Studie byla pro vládu vypracována úřadem DG Energy & Natural Resources v závěru minulého roku.

Státní záruky společnosti EdF

Francouzská vláda se rozhodla ukončit neohraničené státní záruky energetické společnosti EdF nejpozději do konce roku 2004. Evropská komise vítá toto rozhodnutí a navíc požaduje, aby společnost EdF ještě zaplatila státu 889 mil. EUR , vč. úroků. Kromě zrušení neohraničených záruk bude dále provedena reforma důchodového systému pro pracovníky EdF a splacení státní pomoci, která souvisela s nezdaněním rezervních fondů na obnovu vysokonapěťových přenosových elektrických sítí. Tyto změny vyvolají transformaci společnosti do organizace s ručením omezeným a tím automaticky skončí veškeré státní garance. Uvedená transformace je v souladu s plány, které vyhlásil ministerský předseda Jean-Pierre Raffarin po volbách minulého roku.

Nový prezident organizace Foratom

Pan Eduardo González Gómez, je zvolený na své dvouleté funkční období s účinností od 1.1.2004. Pan Gonzáles je současným předsedou Španělského jaderného fóra a je to známá osobnost evropské jaderné energetiky. Je členem vedení španělské energetické společnosti Iberdrola a má rozsáhlé zkušenosti v telekomunikačním a energetickém sektoru. Dále je členem poradního výboru MAAE a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OSCE. V souvislosti se svým zvolením vyjádřil přesvědčení, že jaderná energetika se stává vzhledem ke změnám klimatu a zajištění potřebných spolehlivých energetických zdrojů silně přitažlivým odvětvím. Je jen otázkou času, kdy si lidé uvědomí, že obnovitelné zdroje a úspory energie nejsou schopny nahradit velké energetické zdroje, které zajišťovaly po tak dlouhou dobu ekonomický rozvoj Evropy velice efektivním způsobem.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku