Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2004

Podíl výroby z JE na Ukrajině překročil 50%

Podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren na Ukrajině rok od roku stoupá a v minulém roce 2003 dosáhla celková výroba již 81,47 TWh, což je 51% celkové produkce (loni to bylo 78 TWh a 45,1%). Průměrný koeficient využití všech bloku za rok také stoupl na úroveň 78,6% (v porovnání s 75,2% v r. 2002 a 74,5% v r. 2001). Nejlepší v tomto ohledu je JE Chmelnická, která v loni provozovala s koeficientem využití 85,6%. Celkový instalovaný výkon v jádře na Ukrajině je 11 835 MW, což tvoří 22,7% všech energetických zdrojů. V letošním roce 2004 se předpokládá navýšení instalovaného výkonu o dalších 2000 MW dokončením dvou bloků na JE Chmelnická a JE Rovno.

INES 2 pro EdF

Energetická společnost EdF oficiálně potvrdila, že její reaktorové bloky (PWR) mají problémy s možností ucpání sít na podlahách kontejmentu, které jsou součástí havarijních systému a mají sloužit pro recirkulaci chladicí vody při netěsnostech na primárním okruhu. Jedná se však pouze o situace s velkou netěsností, které jsou málo pravděpodobné. MAAE kvalifikuje tuto anomálii poruchovým stupněm INES 2. EdF má do dubna 2004 předložit jadernému dozoru ASN způsob řešení tohoto problému a s jeho realizací začít v r.2005. Mezitím se připravuje technické a organizační opatření, které má omezit vliv této anomálie.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku