EU chce uvolnit peníze na rozvoj jaderné energetiky

Evropský parlament schválil tzv. jaderné směrnice, které by měly finančně podpořit další rozvoj jaderné energetiky. Směrnice řeší tři zásadní oblasti jako jsou vzájemné vztahy jednotlivých národních bezpečnostních úřadů pro atomovou bezpečnost, uložení použitého paliva a čerpání prostředků z unijní pokladny. V první části se europoslanci shodli na tom, že nebude vytvořen nový kontrolní orgán, který by dohlížel na práci národních bezpečnostních úřadů. V druhém bodě došlo ke shodě o tom, že státy unie musí do roku 2018 definitivně vyřešit skladování použitého paliva jaderných elektráren. Do roku 2013 musí být zpracována řešení pro méně nebezpečný jaderný odpad. V třetím bodě vyzvali poslanci Evropské atomové fórum EUROATOM, aby pro dosažení prvních dvou uvedených cílů poskytlo žádajícím zemím nebo přímo jaderným elektrárnám příslušné finanční zdroje, pokud o to požádají. Kromě financování zmíněných cílů by se peníze mohly použít též na obecné zvýšení bezpečnosti provozu jaderných zařízení z hlediska možného teroristického napadení. Žádat o půjčky mohou i kandidátské země.

V roce 2002 se v EU v jaderných elektrárnách vyrobilo celkem 849,7 TWh elektrické energie, což představuje zhruba 35% celkové produkce v rámci EU. Jaderné elektrárny využívá 8 z 15 současných členů EU.

Zdroj: Zpravodaj ČEZ

zpět na úvodní stránku